Yüksek varlıklı kişilerin sanat ve koleksiyon serveti 1,44 trilyon dolara ulaştı

Deloitte'un Art&Finance Raporu'na göre, genç koleksiyonerlerin yüzde 85'i, blok zinciri, yapay zeka ve büyük veri gibi teknolojilerin sanat dünyasındaki iş yapış şekillerine yön vereceğini düşünüyor

07 Şubat 2022 - 13:50
Yüksek varlığa sahip kişilerin sanat ve koleksiyona yönlendirilmiş servetlerinin toplam değeri 1,44 trilyon dolara ulaştı.

Deloitte tarafından hazırlanan Art&Finance raporunun sonuçlarına göre, yüksek varlığa sahip kişilerin sanat ve koleksiyona ayırdıkları servet her geçen gün artarken, bu rakam 1,44 trilyon dolara yükseldi.

Kovid-19'un etkisi altında geçen 2020'de 35 yaş altı genç koleksiyonerlerin büyük bölümünün (yüzde 86) sanat ürünleri ve yatırımlarına ilgisi arttı. Rapor, 2020'de, özgünlüklerini doğrulamak ve alıcıların mülkiyeti onaylamasına izin vermek için bir blokzincirine kaydedilen NFT (non-fungible token) tarzı eserlere sanat ve koleksiyon dünyasının büyük ilgi gösterdiğini ortaya koydu.

Araştırmaya katılan 35 yaş altı koleksiyonerlerin yüzde 64'ü NFT'lere güçlü bir ilgi duyduğunu vurgularken, yüzde 43'ü sanat eserleriyle bağlantılı kısmi yatırımlarla ilgilendiğini kaydetti.

Genç koleksiyonerlerin yüzde 85'i blokzinciri, yapay zeka ve büyük veri gibi teknolojilerin sanat dünyasındaki iş yapış şekillerine yön vereceğini düşündüğünü belirtti. Bunların büyük bölümü, blokzincirinin dışında büyük veri, analitik ve yapay zeka gibi teknolojilerin de sanat üzerinde etkisi olacağına inandığını bildirdi. 35 yaş altı koleksiyonerlerin yüzde 86'sı sanat eserlerini, sosyal etki ve amaca yönelik yatırım olarak satın aldığını aktardı.

Katılımcıların yüzde 30'u, ABD, Birleşik Krallık ve Avrupa'nın ardından Hong Kong kentinin geleceğin sanat pazarı merkezleri arasında yer alacağını düşündüğünü belirtti.

- "Genç koleksiyonerler dijital teknolojilere büyük ilgi duyuyor"

Açıklamada rapora ilişkin değerlendirmeleri yer alan Deloitte Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Başak Vardar, yakın gelecekte yaşam tarzını büyük ölçüde şekillendirecek yeni teknolojilerin sanat ekosistemine etkilerinin yandsınamayacak boyutta olduğunu aktardı.

Vardar, "Özellikle genç koleksiyonerler, dijital teknolojilere büyük ilgi duyuyor. Bu noktada, sanat ve koleksiyon dünyasına yön veren oyuncuların, sektörü geleceğe hazırlama konusunda gençlerin eğilimlerini dikkate almaları son derece önemli." ifadelerini kullandı.