Yapı Kredi 2021 Entegre Faaliyet Raporu'nu yayımladı

2021 Entegre Faaliyet Raporu’nda Yapı Kredi’nin faaliyet gösterdiği ortam, faaliyetlerini etkileyen trendler, risk ve fırsat yönetimi, ortak değer yaratmayı esas alan iş stratejisi ve öncelikli konuları kapsamında yıllık performansı yer alıyor.

01 Mart 2022 - 12:35
Yapı Kredi, tüm paydaşları için uzun dönemli değer oluşturma modelini içeren 2021 Entegre Faaliyet Raporu’nu yayımladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, raporda, Yapı Kredi’nin faaliyet gösterdiği ortam, faaliyetlerini etkileyen trendler, risk ve fırsat yönetimi, ortak değer yaratmayı esas alan iş stratejisi ve öncelikli konuları kapsamında yıllık performansı yer alıyor.

Yapı Kredi’nin 2021 Entegre Faaliyet Raporu, Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi’nin (International Integrated Reporting Council-IIRC) Entegre Raporlama Çerçevesi kapsamında, Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative-GRI) Standartları’na uygun olarak hazırlandı.

Raporun hazırlanmasında UN Global Compact’in İlkeleri, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Yapı Kredi’nin imzacısı olduğu Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (Women’s Empowerment PrinciplesWEPs) gereklilikleri ve İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü (Task Force on Climate Related Disclosures) önerileri göz önünde bulunduruldu.

Ayrıca, Yapı Kredi’nin geleceğin sürdürülebilir bankacılığına yön vermek amacıyla kurucu olarak imza attığı Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık Prensipleri’nin raporlaması da paydaşlarla paylaşıldı.

Entegre düşünce anlayışı çerçevesinde ekonomiye, topluma, çevreye yarattığı değer ve etkiyi bütüncül bir şekilde ele alıp sorumlu bankacılık prensipleri temelinde faaliyet gösteren Yapı Kredi, raporda yer alan 34 ekonomik, sosyal ve çevresel gösterge için bağımsız bir denetim kuruluşundan da güvence beyanı aldı.