Türkiye Sigorta Birliği'nden "Sürdürülebilir Bir Dünya" adımı

TSB Başkanı Atilla Benli: "Tasarruf ve sürdürülebilirliğe somut katkıları olacak E Sigorta Poliçesi ve E Sigorta Komisyon Gider Belgesi’ni mümkün kılan projemiz sektörümüzün yüz akı olacak" "Tüm bu süreçlerin sonunda sektörümüzde yıllık kâğıt tasarrufu yaklaşık 155 milyon adet, kâğıt basım, dağıtım ve diğer maliyetlere ilişkin maddi tasarruf yaklaşık 50 milyon TL ve işgücü zaman maliyeti tasarrufu ise 741 bin 916 saat olacak"

08 Şubat 2022 - 10:55
Türkiye Sigorta Birliği'nin yeni projesi ile elektronik olarak E-Sigorta Poliçesi ve E-Sigorta Komisyon Gider Belgesi düzenlemek mümkün oluyor.

Türkiye Sigorta Birliği'nden (TSB) yapılan açıklamaya göre, TSB, "sürdürülebilir bir dünya" için dijitalleşme temelli projesini hayata geçiriyor. İklim değişikliğiyle mücadelede tasarrufun ön plana alındığı proje ile elektronik olarak E-Sigorta Poliçesi ve E-Sigorta Komisyon Gider Belgesi düzenlemek mümkün hale geliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSB Başkanı Atilla Benli projenin sürdürülebilirlik adına atılan çok büyük bir adım olduğunun altını çizdi.

Benli, “Sigorta sektörü olarak iklim değişikliği ile mücadele konusunda üzerimize düşeni yapıyor, Paris İklim Anlaşması ve ülkemizin Yeşil Kalkınma Devrimi’nin gerekliliklerinin yerine getirilmesi için devletimize tüm gücümüzle destek oluyoruz. Bu bağlamda, tasarruf ve sürdürülebilirliğe somut katkıları olacak E-Sigorta Poliçesi ve E-Sigorta Komisyon Gider Belgesi’ni mümkün kılan projemiz sektörümüzün yüz akı olacak.” ifadelerini kullandı.

- "Kullanıcı ve çevre dostu dijital dünyaya öncülük ediyoruz"

Birlik olarak var oluş nedenleri arasında ülke ekonomisine katma değer sağlamak, sigorta sektörünü büyütmek, ürünlerini sigortalılar lehine geliştirmek ve ürünlerinin kullanımlarını yaygınlaştırmak yer aldığının altını çizen Benli, "Çalışmalarımızı bu amaçlarımız çerçevesinde şekillendiriyoruz. Şimdi E-Sigorta poliçesi ve E-Sigorta Komisyon Gider Belgesi projemiz ile bu hedeflere ulaşmak için çok büyük bir adım daha atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gelir İdaresi Başkanlığı, E-Sigorta Poliçesi Teknik Kılavuzu Taslağı’nı yayınlayarak görüşleri topladı. E-Komisyon Gider Belgesi Teknik Kılavuzu Taslağı’nın da çok kısa bir süre içinde yayınlanmasını bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Benli, hızla gelişen teknoloji ile birlikte özellikle finans sektörünü dönüşüme zorlayan bir dijital dünya ile karşı karşıya kalındığını belirterek, şunları aktardı:

"Finans sektörünün en büyük bileşenlerinden biri olarak kendimizi kullanıcı ve çevre dostu dijital dünyanın zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan imkânlarından mahrum bırakmamız düşünülemez. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezimizle birlikte yürüttüğümüz E-Sigorta Poliçesi ve E-Sigorta Komisyon Gider Belgesi projemizin çıkış noktası da bu anlayış oldu.

Poliçe ve komisyon gider belgeleri fatura niteliği taşıdıkları için elektronik ortamda düzenlenmelerine Gelir İdaresi Başkanlığı’nın mevzuat değişikliğiyle imkân tanınması ve buna ilişkin teknik kılavuzların da yayınlanması gerekiyordu. Bu değişiklik yapıldı ve E-Sigorta Poliçesi Teknik Kılavuzu Taslağı yayınlandı. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın son derece kıymetli bu hamlesiyle önce poliçeler ve çok yakın zamanda da komisyon gider belgeleri elektronik ortamda oluşturularak saklanabilecek."

Bu projeyle kağıda basma yükümlülüğünün ortadan kalkacak olmasının hem kâğıt israfına hem de basım, dağıtım, arşivleme gibi masraflara son vereceğini aktaran Benli, "Böylece şirketlerimiz operasyonel süreçlere ayırdıkları kaynaklarını çok daha verimli alanlarda kullanabileceklerdir. Projemiz sayesinde sigortalılarımız poliçelerini, acentelerimiz ise komisyon gider belgelerini dijital ortamlar aracılığıyla görüntüleme imkânına kavuşacaklar. Tüm bu süreçlerin sonunda sektörümüzde yıllık kâğıt tasarrufu yaklaşık 155 milyon adet; kâğıt basım, dağıtım ve diğer maliyetlere ilişkin maddi tasarruf yaklaşık 50 milyon TL ve işgücü- zaman maliyeti tasarrufu ise 741 bin 916 saat olacak." değerlendirmesinde bulundu.