Türkiye Sigorta Birliği Genel Kurul Toplantısı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy: “Trafik sigortasında belirsizlikleri ortadan kaldıracak kanun düzenlememiz bugün inşallah meclis gündemine geliyor. Böylelikle sektörün önündeki en önemli belirsizliklerden biri çözüme kavuşmuş olurken, sigortalıların haklarının korunması yönünde de önemli bir kazanım elde etmiş olacağız" "Farklı sigorta ve tasarruf ürünleriyle BES’in bütünleşik bir şekilde ve cazip imkanlarla vatandaşlarımıza sunumunu sağlayacak bir mekanizma üzerinde çalışıyoruz. Bu şekilde, hayatlarının çeşitli dönemlerinde kendilerine destek sağlayabilecek özel bir güvence paketi olarak BES’i katılımcılarımızın hizmetine sunmayı amaçlıyoruz" “Kamunun sağlık yükünü hafifletilmesine de hizmet edecek olan TSS’nin daha geniş bir tabana yayılabilmesi, TSS uygulamalarının şehir hastanelerimizle entegre edilebilmesi için çok yönlü projeler üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Aynı şekilde katılım sigortacılığını da çok önemsiyoruz. Bu alan ülkemizde büyümesinde fayda gördüğümüz, tüm tarafların üzerinde uzlaştığı bir alan"

09 Haziran 2021 - 16:30
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, “Trafik sigortasında belirsizlikleri ortadan kaldıracak kanun düzenlememiz bugün inşallah meclis gündemine geliyor. Böylelikle sektörün önündeki en önemli belirsizliklerden biri çözüme kavuşmuş olurken, sigortalıların haklarının korunması yönünde de önemli bir kazanım elde etmiş olacağız." dedi.

Gürsoy, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel Kurul Toplantısı’nın açılışında yaptığı konuşmada, sektörün her geçen gün hızla gelişip, güçlendiğini ve bu gelişimin daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi gayretiyle çalıştıklarını belirtti.

SEDDK olarak sigortalıların korunması, finansal istikrara en üst düzeyde katkı sağlanması ve piyasa düzeninin temin edilip sürdürülmesi şeklindeki üç ana amaç etrafında hareket ederek, kısa süre içinde birçok önemli konuda adımlar attıklarını, bundan sonra da adımları hızlandırmaya devam edeceklerini ifade eden Gürsoy, şunları kaydetti:

“Artık sektörümüzün ana odağından çıkmasını arzu ettiğimiz trafik sigortasında belirsizlikleri ortadan kaldıracak kanun düzenlememiz bugün inşallah meclis gündemine geliyor. Böylelikle sektörün önündeki en önemli belirsizliklerden biri çözüme kavuşmuş olurken, sigortalıların haklarının korunması yönünde de önemli bir kazanım elde etmiş olacağız. SEDDK olarak önümüzdeki dönem trafik sigortasında reform niteliğinde değişiklikler yapmayı planladığımızı çeşitli vesilelerle sizlerle paylaşmıştık. Buna yönelik olarak da zorunlu trafik sigortalarında hizmet kalitesinin yükseltilerek sigortalı memnuniyetinin artırılmasına önemli ölçüde katkı yapacağına inandığımız doğrudan tazmin sistemine ilişkin en iyi dünya uygulamalarını inceleyerek ülkemiz için en uygun modelin geliştirilmesini amaçlıyoruz.”

Gürsoy, sigorta skoru hesaplanması projesini, iyi sürücü-kötü sürücü ayrımı yapılabilmesi ve şirketler tarafından primlerin daha adil ve isabetli bir şekilde belirlenmesine imkân sağlaması bakımından önemsediklerini anlatarak, “Bunlar gerçekleştiğinde sektörümüzü uzun yıllardır meşgul eden trafik sigortasının gündemin merkezinden artık çıkarmayı ve sektör olarak ülkemizde sigortacılığın gerçek gelişim alanlarına odaklanmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.


- Katılım sigortacılığına girmek isteyen şirketlere çağrı


Gürsoy, 1,5 yıldır tüm dünyaya büyük acılar yaşatan Kovid-19 salgınının etkisiyle birlikte sağlık sigortasına olan ilginin, özellikle Tamamlayıcı Sağlık ürünlerine talebin ciddi oranda arttığını gördüklerini bildirdi.

Bu ürünü daha da geliştirme yönünde çalışmalarının bulunduğunu vurgulayan Gürsoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kamunun sağlık yükünü hafifletilmesine de hizmet edecek olan TSS’nin daha geniş bir tabana yayılabilmesi, TSS uygulamalarının şehir hastanelerimizle entegre edilebilmesi için çok yönlü projeler üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Aynı şekilde katılım sigortacılığını da çok önemsiyoruz. Bu alan ülkemizde büyümesinde fayda gördüğümüz, tüm tarafların üzerinde uzlaştığı bir alan. Burada yenilikçi bir yaklaşım ortaya koyduk. Bugüne kadar süre gelen modellerin ötesinde, esnek ve sürdürülebilir gerçekçi bir model kurguladık. Bu alana girmek isteyen şirketlerimizi tekrar buradan davet etmek istiyorum. İlgili düzenleme tamamlandığında sigortacılığın büyümesine ve uluslararası arenada bu konuda Türkiye’nin lider ülke konumuna geleceğine inancımız tam.”

Gürsoy, finansal sigortalarda sektörün önünü açacak düzenlemeler yapmak için çalışmaları hızla devam ettireceklerini belirterek, özellikle KOBİ’lere yönelik ürünlerin yaygınlaşması ve yeni ürünler geliştirilmesi yönünde çalıştıklarını, bu konuda tüm paydaşların katkılarını beklediklerini söyledi.

Sektörde kurumsal yönetimi güçlendirme doğrultusunda iç sistemlerle ilgili çok önemli bir yönetmelik taslağı hazırladıklarını anımsatan Gürsoy, “Bu yönetmelik taslağı, iç kontrol, risk yönetimi, aktüerya ve iç denetim fonksiyonlarıyla ilgili, günümüz gereksinimlerini karşılayacağına inandığımız çok önemli yenilikler içermektedir. Bunun arkasından yakın vadede teknik karşılıklar yönetmeliği taslağını sizlerle paylaşıyor olacağız. Böylece önemli yapısal konularda temel düzenlemeleri bir an önce hayata geçirmeyi arzu ediyoruz.” dedi.


- "BES’in başarı hikayesinin süreceğine inancımız tam"


Gürsoy, BES tarafında ise 18 yaş altının sisteme girişinin kanunlaştığını hatırlatarak, bu konuyla ilgili uygulama esaslarını çok kısa bir süre zarfında sektöre duyuracaklarını, vakıf ve sandıkların BES’e devir imkanı getirildiğini, buradaki birikimlerin bir an önce BES’te değerlendirilmeye başlaması için de çalışmaların hızlı bir biçimde devam ettiğini dile getirdi.

Yollarının açık ve BES’in başarı hikayesinin süreceğine inançlarının tam olduğunu belirten Gürsoy, şunları kaydetti:

“Bu beklentiyle farklı sigorta ve tasarruf ürünleriyle BES’in bütünleşik bir şekilde ve cazip imkanlarla vatandaşlarımıza sunumunu sağlayacak bir mekanizma üzerinde çalışıyoruz. Bu şekilde, hayatlarının çeşitli dönemlerinde kendilerine destek sağlayabilecek özel bir güvence paketi olarak BES’i katılımcılarımızın hizmetine sunmayı amaçlıyoruz. Atacağımız bu adımların, hem sigortacılık hem de BES ürünlerinin tabana yayılması yönünde önemli katkılar sağlayacağını öngörüyoruz.

Diğer taraftan, bilhassa emeklilik döneminde vatandaşlarımıza düzenli bir emeklilik maaşı sunmayı hedefleyen yıllık gelir sigortası konusunda hazırladığımız yönetmelik değişikliği ise son aşamada. Bu değişiklik ile çeşitli yıllık gelir sigortası ürünlerinin sektörümüz tarafından vatandaşlarımıza sunulabilmesinin yolunu açmış olacağız. Burada açıkladıklarımızı somutlaştıracak belge ise, kurum olarak hazırlıklarını sürdürdüğümüz ve çok yakında kamuoyuna açıklamayı düşündüğümüz 5 yıllık SEDDK Stratejik Planı olacak.”

Gürsoy, sahip olunan düzenleme ve denetim anlayışının detaylı olarak yansıtılacağı bu belgenin kurumun bir nevi yol haritası hüviyetinde olacağını aktararak, böylelikle sektöre, vatandaşlara, paydaşlara ve sektöre ilgi gösteren tüm yatırımcılara öngörülebilir bir vizyon sağlamış olacaklarını söyledi.

SEDDK’nin sigorta şirketlerinden temel beklentilerine ilişkin Gürsoy, şunları aktardı:

“Sigorta şirketlerimizin finansal ve kurumsal olarak sağlıklı şekilde büyümesi bizler için çok önemli. Bununla birlikte aynı zamanda sigortacılık ve özel emeklilik hizmetlerinin sigortalı ve katılımcı memnuniyetini en üst düzeyde sağlayacak ve onlara katma değer sağlayacak şekilde sunulması da bizim için aynı oranda önemli. Bu nedenle, sektörümüzün tüm faaliyetlerinin merkezine sigortalılar ve katılımcılar için yarattığımız değeri aldığımız takdirde sigortacılık ve emeklilik sektörünün çok daha sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde büyüyeceğine inanıyoruz. Sektör olarak yarattığımız değerin kamuoyuna çok iyi anlatılması gerekiyor. Birkaç aydır yürüttüğümüz Kanun çalışmaları sürecinde temas ettiğimiz taraflardan edindiğimiz tecrübelerle gördük ki sigortacılık hizmetinin önemini ve değerini sektör olarak çok iyi anlatmamız gerekiyor.”

Türker Gürsoy, sigortacılık ve özel emeklilik hizmetleriyle ilgili bilgi eksikliklerinin hızla giderilmesi ve bir şekilde yaygınlaşmış yanlış bilgilerin ve yargıların silinmesi gerektiğini söyledi.

Mecliste sektöre yönelik ele alınacak konular için Meclis Genel Kurulu’na katılacağını belirten Gürsoy, bu akşam hayırlı haberler paylaşmayı ümit ettiklerini bildirdi.