TÜBİTAK Müsilaj Araştırmaları Çağrısı Projeleri Sanal Konferansı düzenlendi

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal: "İklim değişikliği odaklı konuların çözümü, geleneksel yaklaşımın ötesinde sistematik bakışı zorunlu kılıyor. Yani sadece tek disiplin veya teknoloji odaklı çözümler değil, sosyal ve beşeri bilimler disiplinlerinin de dahil edileceği bir bakış açısıyla bu sorunlar çözülebilecek" "İklim değişikliği ve çevre sorunlarına karşı mücadelede Avrupa Yeşil Mutabakata Uyum Kapsamındaki Öncelikli Ar Ge ve Yenilik Konuları Rehber Dokümanını hazırladık. İlgili konulardaki projeleri öncelikli olarak destekliyoruz"

TÜBİTAK Müsilaj Araştırmaları Çağrısı Projeleri Sanal Konferansı düzenlendi
17 Kasım 2021 - 13:10
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, iklim değişikliği odaklı sorunların çözümünün, sistematik bakışı zorunlu kıldığını belirterek, "Sadece tek disiplin veya teknoloji odaklı çözümler değil, sosyal ve beşeri bilimler disiplinlerinin de dahil edileceği bir bakış açısıyla bu sorunlar çözülebilecek." dedi.

TÜBİTAK Müsilaj Araştırmaları Çağrısı Projeleri Sanal Konferansı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın katılımıyla başladı.

Etkinliğin açılışında konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Dünya Ekonomik Forumu'nun raporuna göre, gelecek 10 yılda en yüksek gerçekleşme olasılığına ve etkiye sahip olacağı değerlendirilen risklerin çoğunluğunun iklim değişikliğiyle ilişkili çevresel riskler olduğuna işaret etti.

Bu yıl yaşanan Marmara Denizi'ndeki müsilaj, Karadeniz Bölgesi'ndeki sel felaketleri, Akdeniz ve Güney Ege bölgelerindeki yangın felaketlerinin bu risk haritasının Türkiye için görülmeye başlandığının önemli bir göstergesi olduğunu dile getiren Mandal, dünyanın da birçok yerinde benzer felaketlerin yaşandığını söyledi.

Mandal, bu güçlüklerin anlık üstesinden gelmenin ötesinde kalıcı ve sürdürülebilir çözümler oluşturmanın bir tercih değil zorunluluk haline geldiğine dikkati çekerek, "Bu güçlüklerin üstesinden gelebilmek ancak bilim temelli yaklaşımlarla mümkün olabilecek. İklim değişikliği odaklı bu konuların çözümü, geleneksel yaklaşımın ötesinde sistematik bakışı zorunlu kılıyor. Yani sadece tek disiplin veya teknoloji odaklı çözümler değil, sosyal ve beşeri bilimler disiplinlerinin de dahil edileceği bir bakış açısıyla bu sorunlar çözülebilecek." ifadelerini kullandı.

- "Stratejik plana katkı sunduk"

Bu çalışmalarda iş birliğinin önemini vurgulayan Mandal, Başkanlığını yürüttüğü Marmara Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulunun da konuyu bu bakış açısıyla ele aldığını anlattı.

Kurul bünyesinde 21 akademisyenin bulunduğunu belirten Mandal, "Kurul, problemi müsilajın ötesinde, iklim değişikliğini merkeze alarak Marmara Denizi'nde ekosistemin sürdürülebilirliğinin sağlanması için kritik girdiler oluşturmaya odaklandı. Bu kapsamda ülkemizin ihtiyaçlarının tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımızı 7 ana başlıkta topladık." diye konuştu.

Bu başlıklar altındaki faaliyetleri çalışma grupları kapsamında gerçekleştirdiklerinin bilgisini veren Mandal, çıktıların nihai taslak hallerini Koordinasyon Kurulu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile düzenli paylaştıklarını bildirdi.

Mandal, Kurul olarak Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planı 2021-2024'e katkı sunduklarına değindi.

- "Desteklerimizi bu alanlara yönlendirdik"

TÜBİTAK'ın, Türkiye'nin Paris İklim Antlaşması'ndan doğan yükümlülüklerini yerine getirmek doğrultusunda belirlenen "2053 yılı için sıfır emisyon" hedefine yönelik yol haritasını en erken açıklayan kurumlardan biri olduğuna dikkati çeken Mandal, şöyle devam etti:

"İklim değişikliği ve çevre sorunlarına karşı mücadelede Avrupa Yeşil Mutabakata Uyum Kapsamındaki Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları Rehber Dokümanı'nı hazırladık. İlgili konulardaki projeleri öncelikli olarak destekliyoruz. Girişimcilik desteklerimizden, insan kaynağı desteklerimize kadar Ar-Ge ekosistemin tüm unsurlarını bu alanlara yönlendiriyoruz. Rehber dokümanda 'İklim Değişikliği, Çevre ve Biyoçeşitlilik', ana konu başlıklarımızın arasında."

Mandal, müsilaj problemi özelinde ise Bilim ve Teknik Kurulu ile iş birliği yaparak, bu konuda ivedilikle ihtiyaç duyulan araştırma ve geliştirme çalışmalarını çok hızlı bir şekilde başlattıklarını anımsattı.

Bu amaçla TÜBİTAK tarafından Müsilaj Araştırmalarını Destekleme çağrısını açıldığını ve 1 ay gibi bir sürede tamamlandığını anlatan Mandal, "Bu çağrı kapsamında 37 proje desteklendi. Bu projelerde 31 farklı kurum/kuruluştan 153 araştırmacı yerli ve milli çözümler oluşturmak üzere bir araya geldi." dedi.

- Etkinlik eş zamanlı oturumlarla sürecek

Mandal, açılış konuşmasının ardından, Marmara Belediyeler Birliği Bilim ve Teknik Kurulunun çalışmaları hakkında bilgi verdiği bir sunum gerçekleştirdi. Daha sonra, Marmara Belediyeler Birliği Bilim ve Teknik Kurulu Çalışma Grupları Faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Öğleden sonra düzenlenecek eş zamanlı oturumda Müsilaj Araştırmaları Çağrısı kapsamında desteklenen projelere ilişkin bilgilendirme sunumları yapılacak.