TRT Genel Müdürü Sobacı, "TRT World Forum 2021"in açılışında konuştu:

"(TRT World Forum) Önümüzdeki iki gün boyunca tüm insanlığı ilgilendiren küresel sorunları tartışacağız" "TRT World Forum'da bu yıl 30'u aşkın ülkeden 100'e yakın konuşmacıyı ağırlıyoruz. Katılımcılar, içinde bulunduğumuz bu stratejik dönemeçte dünyanın karmaşık ve zor meselelerine dair düşüncelerini paylaştıkları bir diyalog sürecine bizi dahil edecekler"

19 Ekim 2021 - 13:15
TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, 30'u aşkın ülkeden 100'e yakın konuşmacıyı ağırlayan TRT World Forum'da iki gün boyunca tüm insanlığı ilgilendiren küresel sorunların tartışılacağını bildirdi.

Sobacı, bu yıl 5'incisi "Güç ve Paradoks: 21. Yüzyılda Büyük Stratejiyi Anlamak" temasıyla çevrim içi düzenlenen TRT World Forum 2021'de yaptığı açılış konuşmasında, dünyanın şimdi her zamankinden daha çok diyaloğa, tartışmaya, ortak akıl yürütmeye, fikir alışverişine ve yeni bir anlayış geliştirmeye ihtiyacı olduğunu vurguladı.

20. yüzyılın sonlarından itibaren devletlerin daha önce hiç karşılaşmadıkları, insanlığın tümünü ilgilendiren birtakım ortak sorunlarla karşı karşıya kaldığına işaret eden Sobacı, şu değerlendirmede bulundu:

"Küresel terörizm, Kovid-19 gibi salgın hastalıklar, ekolojik felaketler, küresel ısınma, internette işlenen suçlar ve siber saldırılar, kitlesel göçler ve gelir dağılımı adaletsizlikleri gibi ulusal sınırları aşan çetrefilli sorunlar, küresel siyasal ve ekonomik sistemi çok boyutlu krizler ve tehdit unsurlarıyla karşı karşıya bıraktı. Günümüzde, uluslararası ölçekte sorunların çözümü için iş birliği ve karşılıklı bağımlılık ön plana çıkmaktadır. Küresel ekonomik ve siyasal sistemin etkinliği, yüksek düzeyli, kapsamlı ve kesintisiz bir küresel iş birliğini esas almasına bağlıdır."

- "Dezavantajlı coğrafyaların, toplumların sesi olmak için gayret gösteriyoruz"

TRT Genel Müdürü Sobacı, krizleri, sorunları ve değişimleri dijitalleşme sürecinden bağımsız düşünebilmenin mümkün olmayacağını belirterek, "Dijitalleşme süreci, kendisinden beklenen demokratikleşmeye katkı verme görevini zaman zaman karşılamaktadır. Ancak, dijitalleşme süreci aynı zamanda bir sosyal medya mesajı ile diplomasi krizinin ortaya çıkmasına, siber güvenlik sorunlarına ve tahrif edilmiş iletişime dayalı olarak dezenformasyon, yalan haber ve algı operasyonları gibi mutlaka mücadele edilmesi gereken uluslararası ölçekli sorunlara da yol açabilmektedir." ifadelerini kullandı.

Bu sorunların tartışılıp çözüm önerilerinin geliştirildiği uluslararası platformların her zamankinden daha kıymetli olduğunun altını çizen Sobacı, TRT World Forum ile küresel ve bölgesel sorunları çok sesli ve çok boyutlu bir perspektifte uluslararası kamuoyunun gündemine taşıdıklarını söyledi.

Sobacı, "İnsanı merkezine alan yayıncılık anlayışımızla, dezavantajlı coğrafyaların, toplumların ve bireylerin sesi olmak için gayret gösteriyoruz. Yayıncılık ilkelerimiz doğrultusunda dünyamızı tehdit eden tüm krizlere olan hassasiyetimizi, televizyon ve radyo kanallarımız, dijital platformlarımızla dünyanın 7 kıtasına 41 dil ve lehçede ulaştırıyoruz." diye konuştu.

Bu süreçte yayıncılara da büyük sorumluluklar düştüğünü vurgulayan Sobacı, "Günümüz sorunlarına ışık tutan, toplumsal ve küresel farkındalığın artmasına katkı sunan yeni bir yayıncılık anlayışı dijital yönetişim çağının ayrılmaz bir parçasına dönüşmüş durumda. Bu bağlamda, TRT World Forum'u geleceğin şekillenmesinde fikri bir tartışma platformu olarak çok değerli görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni bir uluslararası düzenin doğduğuna işaret eden Sobacı, iklim değişikliği, terörizm, gıda güvenliği, küresel silahlanma gibi sorunların küresel zeminde tartışılması, iş birliğine dayalı bütüncül bir anlayışla ele alınması ile çözümlenebileceğini vurguladı.

- "Yeni fikirler üretmek ve yeni hedefler belirlemek zorundayız"

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, politika yapıcıların, sürekli değişen stratejik ortam karşısında uyum ve değişim baskısını yoğun bir şekilde hissettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Uzun süredir benimsediğimiz varsayımların birçoğu artık geçerliliğini yitirmiş durumda. Bu nedenle, içe kapanan bir anlayış değil, çok taraflılığı merkeze alan bir yaklaşım geliştirmek zorundayız. TRT World Forum gibi uluslararası platformlar aracılığıyla yeni fikirler üretmek ve yeni hedefler belirlemek zorundayız. Önümüzdeki iki gün boyunca tüm insanlığı ilgilendiren küresel sorunları tartışacağız. TRT World Forum'da bu yıl 30'u aşkın ülkeden 100'e yakın konuşmacıyı ağırlıyoruz. Katılımcılar, içinde bulunduğumuz bu stratejik dönemeçte dünyanın karmaşık ve zor meselelerine dair düşüncelerini paylaştıkları bir diyalog sürecine bizi dahil edecekler. Katılımcılar, farklı coğrafyalarda ve bağlamlarda uygulanan büyük stratejinin içeriğini tartışacaklar. Bölgesel ve küresel siyaset alanında mevcut ve potansiyel çıkarları ve uzun vadeli stratejik kaygıları irdeleyecekler. Bunun yanı sıra, küresel politikaya dair geleneksel anlayışın ötesine geçerek, ortak sorumluluklarımız ve eylemlerimiz üzerine de odaklanacaklar."