TOKİ'den bir şantiyede işçilere maaş ödenmediği iddialarına ilişkin açıklama:

"İdaremizin habere konu edilen olayla ilgili yasal bir sorumluluğu ve ihmali söz konusu değildir" "Kayıtlarımızda yapılan araştırmada, söz konusu işçilere ilişkin herhangi bir kayda ve bordrolara rastlanılmadığı gibi, idaremizden de bu yönde bir talepte bulunmadıkları anlaşılmıştır" "Provokatif tavırlar sergileyen ve idaremize başvurmak suretiyle yüklenici ya da alt yüklenici işçisi olduklarını belgelendirmeyen bu kişilere ilişkin TOKİ'nin herhangi bir ihmal ve sorumluluğu söz konusu değildir"

09 Haziran 2021 - 13:45
Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), bir şantiyesinde işçilere maaş ödenmediği iddialarıyla ilgili TOKİ'nin yasal bir sorumluluğunun ve ihmalinin söz konusu olmadığı bildirildi.

TOKİ'den yapılan açıklamada, bazı basın-yayın organlarında, TOKİ'nin bir şantiyesinde işçilere ücretlerinin ödenmediğine dair çıkan haberler üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Öncelikle belirtmek isteriz ki, İdaremizin habere konu edilen olayla ilgili yasal bir sorumluluğu ve ihmali söz konusu değildir." ifadesi kullanıldı.

TOKİ tarafından ihalesi yapılmış işlerde, yüklenici firmalar ile idare arasında imzalanan Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 34. maddesinde, yüklenicinin çalıştırdığı personelin hakları ve çalışma şartlarının düzenlendiği anlatılan açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Buna göre idaremiz, işçilerin hak ve alacaklarını alıp alamadığını, yüklenicinin her hak edişinde yapı denetim görevlileri vasıtasıyla takip etmekte, işçilerin arasından seçilen işçi temsilcileri de ilan tutanaklarına ve işçilerin alacaklarını aldığını gösteren belgelere imza atmaktadır. İdaremizce düzenlenen tüm hak edişlerde, işçi temsilcisi seçimi, ilan tutanağı, ilan kaldırma tutanağı ve alacak ödemelerine ilişkin ibraname ve benzeri belgelerin eksiksiz olarak dosyasına konulduğu görülmeden hak ediş ödemeleri tahakkuka bağlanmamaktadır."

Açıklamada, yüklenici hak edişleri tahakkuka bağlandıktan sonra herhangi bir işçinin ücretini alamadığı yönünde idareye başvuruda bulunması durumunda da İş Kanunu'nun 36. maddesinin uygulandığı aktarıldı.

"Bu tür alacakların üç aylık tutarından fazlası hakkında idareye herhangi bir sorumluluk düşmez." hükmünü içeren 36. madde uyarınca gerekli belgeleri idareye sunması halinde işçinin son 3 aylık alacağının TOKİ tarafından işçiye ödenerek, bu tutarın yüklenici firmaya rücu edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Basına konu işçi talepleri hakkında İdaremiz kayıtlarımızda yapılan araştırmada, söz konusu işçilere ilişkin herhangi bir kayda ve bordrolara rastlanılmadığı gibi, İdaremizden de bu yönde bir talepte bulunmadıkları anlaşılmıştır. Yine işlerin yapıldığı dönemde hazırlanan hak edişler, ilan yoluyla şantiyelerde duyurulmakta ve bu durum hak edişlerde belgelendirilmektedir. Hak ediş belgelerinde de basına konu işçilerin işçi alacakları olduğuna dair bir talepte bulunmadığı görülmüştür. Netice itibarıyla provokatif tavırlar sergileyen ve idaremize başvurmak suretiyle yüklenici ya da alt yüklenici işçisi olduklarını belgelendirmeyen bu kişilere ilişkin TOKİ'nin herhangi bir ihmal ve sorumluluğu söz konusu değildir."