Rektör Kök, "QS" sıralamasında ODTÜ'nün 100 sıra yükselmesini değerlendirdi:

"ODTÜ bu yıl Uluslararası Akademik İtibar açısından dünya 333'üncüsü ve Uluslararası İşveren Tanınırlık açısından ise dünya 224'üncüsü olarak ülkemizdeki üniversiteler arasında ilk sırada yer almıştır" "Bu başarıda öğretim üyelerimizin araştırmalarını yayına çevirme noktasında sağladığımız yenilikler, üniversitemize gelen öğretim üyelerimizin performansı ve özellikle genç öğretim üyelerimizin ulusal ve uluslararası proje sayılarındaki artışlar etkili oldu" "YÖK'ün araştırma üniversitelerine sağladığı destekler ve YÖK 100/2000 programının başarılı olarak sürdürülmesi bizim bu yılki ilerlememizde faydalı olan etkenler arasında"

10 Haziran 2021 - 11:30
SELMA KASAP - ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symond (QS) tarafından yayımlanan 2022 Dünya Üniversiteleri sıralamasında ODTÜ'nün başarısını yükseltmesinde öğretim üyelerinin yayınlarının, proje sayılarındaki artışın, YÖK'ün araştırma üniversitesine ve doktora programına desteklerinin ve disiplinli çalışmalarının etkili olduğunu bildirdi.

Rektör Kök, AA muhabirine QS tarafından yayımlanan 2022 Dünya Üniversiteleri sıralamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sıralamada 1673 üniversitenin değerlendirildiğini, geçen yıl 1002 olan sıralamalara giren üniversite sayısının bu yıl 1300'e çıktığını aktaran Kök, Türkiye'den katılan üniversite sayısının ise bu yıl 9'dan 21'e yükseldiğini bildirdi.

Türkiye'deki üniversitelerin son 5 yıllık performansına bakıldığında ilk 1000'e giren üniversiteler arasında 2018'den bu yana süren düşüşün bu yıl da devam ettiğinin görüldüğünü belirten Kök, QS 2022 sıralamasında ODTÜ'nün aldığı derecelere ilişkin şu bilgileri verdi:

"ODTÜ, 2022 sıralama sonuçlarına göre 50-100 bantlık bir yükselme ile 551-560 bandında yer aldı. Böylece 2015'ten bu yana devam eden düşüş sona erdi ve yüzdelik dilim düzeyinde de yüzde 8'i aşan bir gelişme kaydetti. ODTÜ ayrıca bu yıl Uluslararası Akademik İtibar açısından dünya 333'üncüsü ve Uluslararası İşveren Tanınırlık açısından ise dünya 224'üncüsü olarak ülkemizdeki üniversiteler arasında ilk sırada yer aldı."

ODTÜ'nün yıllara göre yer aldığı yüzdelik dilimlerde ise 2020'den itibaren yaklaşık yüzde 13'lük bir yükseliş yaşandığına işaret eden Kök, "Sıralamaya katılan üniversite sayısındaki artışa rağmen bu yükseliş kayda değer bir başarıdır. ODTÜ sıralamadaki en iyi devlet üniversitesi konumunu bu yıl da korumuştur. " dedi.

Kök, 2022 verilerine göre sıralamalarda ilk 500'de Türkiye'den hiçbir üniversitenin yer almadığını belirtti.

- "Disiplinli bir çalışma yürüttük"

Rektör Kök, ODTÜ'nün bu yılki sıralamalarda yaklaşık 100 sıra yükselmesinden memnun olduklarını ancak 2 yıl içinde kalıcı olarak ilk 500'de yer almayı ve takip eden dönemde ise sıralamalarda daha da yükselmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Sıralamalarda yükselmek için üniversite olarak büyük bir çalışma yürüttüklerini anlatan Kök, şöyle konuştu:

"QS 2022 yılı sıralama sonuçlarında geçen yıla göre yaklaşık 100 sıra yükselmemizin sebebi olarak öğretim üyelerimizin araştırmalarını yayına çevirme noktasında sağladığımız yenilikler, TÜBİTAK 2232 gibi programlarla üniversitemize kalıcı ve misafir olarak gelen öğretim üyelerimizin performansları ve özellikle genç öğretim üyelerimizin ulusal ve uluslararası proje sayılarındaki artışlar etkili oldu. Bununla beraber rektörlük olarak, QS sıralama metodolojisini iyi analiz ettik, veri toplama noktasında yenilikçi yaklaşımlar gerçekleştirdik. Sıralamalarda yükselmek üzere belirlediğimiz stratejik hedeflere ulaşmak üzere disiplinli bir şekilde çalışma yürüttük ve bunların sonunda elde ettiğimiz kurumsal verileri detaylı bir şekilde derleyerek sunduk. Bu çerçevede, Yükseköğretim Kurulunun dünyadaki en iyi üniversite sıralamasında daha fazla Türk üniversitesi olması için araştırma üniversitelerine sağladıkları destekler ve YÖK 100/2000 programının başarılı olarak sürdürülmesi bizim bu yılki ilerlememizde faydalı olan etkenler arasında yer almaktadır."

- "Mali destek gerekli ancak tek başına çözüm değil"

Kök, sıralamalarda yükselmek için üniversitelere yönelik destekler veya teşviklerin neler olduğunun sorulması üzerine, 2017'de YÖK tarafından 11 üniversitenin araştırma üniversitesi olarak belirlenmesinden sonra bu üniversitelere ek finansman desteği ve ilave araştırma görevlisi kadrolarının verildiğini anlattı.

YÖK-Gelecek Projesi kapsamında ise araştırma üniversitelerine öncelikli alanlarda ilave öğretim üyesi kadrolarının verilmeye başlandığını aktaran Kök, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Diğer bazı ülkelerde uygulanan desteklerin ülkemizde de uygulanmaya başlaması üniversitelerimizin potansiyelinin artırılması bakımından çok önemli ve ümit vericidir. Aynı zamanda son yıllarda YÖK tarafından başlatılan üniversitelerin araştırma performansı değerlendirmesi, girişimci ve yenilikçi üniversite endeksi ve kurumsal karne gibi uygulamalara ilave olarak yükseköğretim kurumları arasında pozitif rekabet oluşturmaya yönelik uygulamalar da üniversitelerimizin üretkenliğinin artırılması bakımından önemli etkiler oluşturan stratejilerdir. Bu uygulamalar sayesinde yükseköğretim kurumlarındaki farkındalık düzeyinin de artmasıyla birlikte üniversitelerimizde performansın ve üretkenliğin artırılmasına yönelik gayretlerde önemli bir artış meydana gelmiştir."

Kök, üniversitelerin sıralamalardaki konumlarını yükseltebilmesi için önerilerinin sorulması üzerine üniversitelere mali kaynakların artırılmasının önemli ancak tek başına çözüm olmadığını vurguladı.

Yükseköğretim kurumlarının iç süreçlerini geliştirmeleri, tüm süreçlerinde sürdürülebilir bir kalite düzeyi oluşturmaları, stratejik yönetim anlayışını benimsemeleri, tüm faaliyet ve varlıklarını kayıt altına alarak kaynaklarını kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda harekete geçirebilmek için etkili bir performans yönetimi uygulayabilmelerinin önemine işaret eden Kök, yüksek katma değerli çıktılar oluşturma potansiyeli bulunan araştırma sayısının artırmanın önemine dikkati çekti.

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Kök, yüksek etki düzeyine sahip dergilerdeki yayınların ve bu kapsamda araştırmacılarını teşvik edecek mekanizmaları hayata geçirmelerinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.