Konya'da İl Afet Risk Azaltma Planı tanıtıldı

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) tanıtım ve bilgilendirme toplantısında, "Planda çok nitelikli teknik...

01 Aralık 2021 - 13:55
Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) tanıtım ve bilgilendirme toplantısında, "Planda çok nitelikli teknik çalışmalar yapıldı. Tüm kuruluşlarımızın önemli katkıları oldu. Planlamanın öncesinde 14 çalıştay düzenlendi. Çalıştaylar sonucunda en önemli husus olarak ilimizde öncelikli afet tehlikeleri nelerdir bunlar belirlendi. Eylem tedbirlerimizde 52 sorumlu kuruluşumuz, 48 destek kuruluşumuz mevcuttur." dedi.

Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Özkan, İRAP ile ilgili kentin afetselliğini ve afetlerin olası etkilerini ortaya koyan, bu etkileri en aza indirebilmek için afetler olmadan yapılacak çalışmaları bir süreç dahilinde tarif eden, sorumluları ve sorumlulukları tanımlayan, sürdürülebilir önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

Özkan, İRAP'ın afetler yaşanmadan önce belirli tedbirlerin alınması için hazırlanan önemli bir çalışma olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Hem Sağlık Bakanlığımızın hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın, AFAD'ın koordinasyonunda bütün bakanlıklarımızın müdahaledeki başarısı çokça örnek olarak gösterilmektedir. İllerde bunların iz düşümü olan merkezi kuruluşlar, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özellikle ilimizde belediyelerimizin bu anlamdaki kurumsal kapasitesi, çalışmaları takdire şayandır. Esas olan önleyici tedbir olarak afetler meydana gelmeden önce riskleri azaltmaya yönelik faaliyetlerimiz nelerdir bunları iyi analiz edip, gerçekten bütün kurumlar arasında sürdürülebilir iyi bir iş bölümüyle bu planlamanın yapılmasıdır."

Planda çok nitelikli teknik çalışmalar yapıldığını işaret eden Özkan, "Eylem planının hazırlanması çok yoğun bir emeğin ürünüdür. Bütün arkadaşlarımız afetleri yaşıyor hissiyatıyla bu çalışmaya odaklandılar ve bunun analizini yaptılar. Plan dinamik ve sürekli güncellenen ve iyileştirilmesi gereken bir plandır. Tüm kuruluşlarımızın önemli katkıları oldu." ifadelerini kullandı.

Konya AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun da riski azaltmak için atılan her adımın kazanç olduğuna dikkati çekti.

Paydaş kurum ve kuruluşların katkıları ile 5 modül, 1 amaç, 15 hedef, 336 eylemden oluşan ve 5 yıl süre ile geçerli olacak İRAP'ın tamamlandığını belirten Tosun, şunları kaydetti:

"İRAP hazırlık çalışmalarında Valimiz Koordinasyonunda 5 İRAP bilgilendirme toplantısı ayrıca her afet türü için ayrı ayrı 1. kategoride 7 ve 2. kategoride 7 olmak üzere 14 adet çalıştay yapılmıştır. İlimizin afet önceliği de göz önünde bulundurularak, çalıştaylar ve yapılan anket çalışmaları sonucu, deprem, meteorolojik iklim değişikliği kaynaklı afetler (kuraklık-taşkın), obruk, kütle hareketleri (kaya düşmesi, heyelan, çığ), yangın, endüstriyel tesis kazaları ve salgın hastalıklar olmak üzere toplam 7 afet türünde çalışma yapıldı. İl Risk Azaltma ile ilgili gerçekleştirilecek olan eylemlerin izleme ve değerlendirmesinin yapılabilmesi için 'irapizleme.afad.gov.tr' adresi üzerinden sorumlu kamu kurum ve kuruluşlarının ilgililerine kullanıcı tanımlama işlemleri sürecine geçilmiştir."

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise İRAP ile çok önemli bir görev yerine getirileceğini söyledi.

Altay, Konya için belirlenen başlıkların her biri için hazırlanan eylem planlarıyla olası risk durumlarında vatandaşların sağlığını ve mal kayıplarını en ileri seviyede korumayı hedeflediklerini belirtti.