İstinaf mahkemesi, FETÖ hükümlüsü iş adamının şirket hisselerinin müsaderesini hukuka uygun buldu

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Bakpiliç Entegre Tavukçuluk A.Ş'nin ortaklarından Mehmet Hanefi Bak'a "silahlı terör örgütüne üyelik"ten verilen 7 yıl 6 ay hapse ve şirketteki hisselerinin müsaderesine ilişkin kararın hukuka uygun olduğuna hükmetti Kararda "Bakpiliç'in, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek üzere maddi kazanç elde etmek amacıyla kurulduğu" ifade edildi

09 Haziran 2021 - 15:15
akpiliç Entegre Tavukçuluk A.Ş. ortaklarından Mehmet Hanifi Bak'a, FETÖ/PDY davasında "terör örgütü üyeliğinden" verilen 7 yıl 6 ay hapis ve şirketteki hisselerinin müsaderesine ilişkin karar istinaf mahkemesince hukuka uygun bulundu.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, FETÖ/PDY'nin "Polatlı yapılanması" olarak anılan ve Bak'ın yanı sıra Ahmet Şahin ve Ömer Esener'in de yargılandığı davanın istinaf incelemesini tamamladı.

Daire, Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesince Bak'a, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan verilen 7 yıl 6 ay, Şahin'e aynı suçtan verilen 6 yıl 8 ay hapis cezaları ile Ömer Esener'in beraatına ilişkin kararlarda isabetsizlik bulunmadığına hükmetti.

Dairenin kararında, Bak'ın soruşturma ve yargılama sırasında, atılı suçu inkar ettiği belirtilerek, "Sanığın etkin pişmanlıkta bulunduğunu ileri sürdüğü ifadelerinde dahi örgütsel bir davranıştan bahsetmediği, aksine tüm aşamalarda örgüt üyesi olmadığını savunduğu, bu nedenle yasanın anladığı anlamda pişmanlığını gösteren bir hareketinin ve beyanının bulunmadığı anlaşılmıştır." denildi.

- Bak'ın şirket hisseleri kayyım tarafından idare edilecek

Daire, yerel mahkemenin, "Bak'ın, Polatlı'da kurulu Bakpiliç Entegre Tavukçuluk A.Ş'deki hisselerinin kayyım yönetiminde kalmasına ve kararın kesinleşmesi halinde müsadere edilmesine" ilişkin kararların da hukuka uygun olduğuna hükmetti.

Dosyaya ibraz edilen mali bilirkişi raporları, e-posta inceleme raporları ve tüm dosya içeriğine göre şirketin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek üzere maddi kazanç elde etmek amacıyla kurulduğu ifade edilen istinaf kararında, şöyle denildi:

"Bu şekilde, Türk Ceza Kanunu'nun 55/1 maddesi uyarınca, suçun konusunu oluşturan ekonomik kazanç niteliğinde olduğu anlaşıldığından sanık Mehmet Hanifi Bak'ın, şirket üzerindeki hisselerine konulan kayyımlık kararının devamı ve sanık Bak'ın şirket hisselerinin müsaderesi yönündeki ilk derece mahkemesinin kararında usul ve yasaya aykırılık görülmemiştir."

TCK'nin "Kazanç müsaderesi" başlıklı 55. maddesinin 1. fıkrası, "Suçun işlenmesi ile elde edilen veya suçun konusunu oluşturan ya da suçun işlenmesi için sağlanan maddi menfaatler ile bunların değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik kazançların müsaderesine karar verilir." hükmünü içeriyor.

FETÖ'nün Polatlı yapılanmasına ilişkin dava dosyası, bazı sanıklar yönünden ayrılmıştı.