İstanbul Medipol Üniversitesi, Ayrımcılığı Önleme ve Eşitlik Ombudsmanı Ofisi kurdu

Medipol Üniversitesi Ayrımcılığı Önleme ve Eşitlik Ombudsmanı Ofisi Yöneticilerinden Doç. Dr. Faik Tanrıkulu: "Uluslararası öğrencilere ev sahipliği yapan birçok ülkenin üniversitelerinde Ayrımcılığı Önleme ve Eşitlik Ombudsmanı Ofisi bulunuyor. Bu ofisler öğrencilerin yaşadıkları sorunlara çözüm yolları göstererek danışmanlık görevini ifa ediyor. Hatta bazı ülkelerin liselerinde bu kurumları görmek mümkün"

03 Temmuz 2021 - 12:35
İstanbul Medipol Üniversitesi, Ayrımcılığı Önleme ve Eşitlik Ombudsmanı Ofisi kurdu.

İstanbul Medipol Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki üniversiteler arasında bir ilk olan ofis, eşit ve sorumlu davranış ilkelerinin benimsenmesini teşvik ederek dil, ırk, renk, cinsiyet, etnik, siyasi düşünce, din, mezhep ve benzeri sebeplerle her türden ayrımcı davranış ve tutumlarının engellemesini amaçlıyor.

Bu kapsamda çalışmalarını sürdürecek olan ofis, üniversitenin ilgili idari, akademik birimleri ile bu birimlerin personeli ve öğrencileri arasında eşit muameleye dayalı profesyonel ilişkilerin geliştirilmesine katkı verecek.

Ofis, yakın gelecekte uluslararası öğrenci sayısını 350 bine çıkarmayı hedefleyen Türkiye’nin amaçlarına da katkı vermeyi hedefliyor.


- "Türkiye, en çok uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan ilk 5 ülke arasına girme hedefine yaklaştı"


Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Medipol Üniversitesi Ayrımcılığı Önleme ve Eşitlik Ombudsmanı Ofisi Yöneticilerinden Doç. Dr. Faik Tanrıkulu, Türkiye'nin en çok uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan ilk 5 ülke arasına girme hedefine yaklaştığını ve Medipol’ün bu amaca katkı sağlamak için çalışmalar sürdürdüğünü ifade etti.

Tanrıkulu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye’de 2000 yılında 16 bin olan uluslararası öğrenci sayısı 2020 yılında 200 bini aştı. Birçok ülke üniversitelerine uluslararası öğrencilerin gelmesini istiyor. Özellikle ABD ve İngiltere uluslararası öğrencilerin en çok tercih ettiği ülkeler. Uluslararası öğrenciler hem ülke ekonomisine hem de ülke tanıtımına, itibarına ve diplomatik ilişkilere önemli katkılar yapıyor. Uluslararası öğrencilere ev sahipliği yapan birçok ülkenin üniversitelerinde Ayrımcılığı Önleme ve Eşitlik Ombudsmanı Ofisi bulunuyor. Bu ofisler öğrencilerin yaşadıkları sorunlara çözüm yolları göstererek danışmanlık görevini ifa ediyor. Hatta bazı ülkelerin liselerinde bu kurumları görmek mümkün.

Ülkemizde üniversite okumaya gelen uluslararası öğrencilerin bir kısmı eğitimlerini farklı nedenlerden dolayı yarıda bıraktıklarını gözlemledik. Dolayısıyla uluslararası öğrencilerin ülkemizi tercih ettikten sonra ülkemizden memnun kalarak ülkelerine dönmelerini önemsiyoruz. Birçok ülkenin yaptığı gibi bu tür çalışmaların önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu ofisle farklılıkların zenginleşmesi ve üniversitemizde bulunan uluslararası öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel etkileşimlerinde sıkıntı yaşamamaları adına farklı projeleri hayata geçirerek ülkemizin hedeflerine de katkı sağlayacak. Bu anlamda Türkiye’deki üniversiteler arasında bir ilk olan ofisimiz, sorun çözücü konumunu teşvik etmek ve iyileştirmek için diğer mekanizmaların yanında önemli bir alternatif olacak."

Dünyanın pek çok yerinde uluslararası öğrenci hareketliliği yaşandığını kaydeden Tanrıkulu, Türkiye'nin özelde de Medipol’ün uluslararası öğrenciler için bir cazibe merkezi olduğunu belirtti.

Uluslararası öğrencilerin Türkiye için kültürel zenginlik ve diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi noktasında önemli bir kuvvet olduğu kaydeden Tanrıkulu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kıymet vermeye ve anlamaya dayalı yaklaşım İstanbul Medipol Üniversitesi kurum kültürünün bir parçası. Uluslararası öğrencilerimiz de tıpkı yerli öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımız ve idari personelimiz gibi İstanbul Medipol Üniversitesinin herkes kadar eşit, vazgeçilmez ve değerli bir parçası. Üniversitemiz bu konuda net vizyona ve kırmızı çizgilere sahip. Bu bakımdan öncelikle tüm uluslararası öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimiz, burada insan onuruna yaraşır bir muamele göreceklerinden ve ayrımcı muameleye maruz kalmayacaklarından emin biçimde kendi kültürel çeşitliliğini kampüs ortamına yansıtabilmelidir. Bu onlar için bir haktır, ofisimiz de bu hakkın teminatıdır."