İş stresi yaşayanlarda ruhsal problemler daha fazla görülüyor

İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Filiz Şükrü Gürbüz: "Yapılan araştırmalar yoğun düzeyde iş stresi yaşayan kişilerde ruhsal sorunların daha sık görüldüğünü göstermektedir. İş stresinin neden olduğu önemli sorunların başında tükenmişlik gelmekte"

21 Mart 2022 - 11:05
İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Filiz Şükrü Gürbüz, stresin, kişinin bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanması ile ortaya çıktığını belirterek, iş stresinin birçok farklı fiziksel ve ruhsal belirti gösterebileceğine dikkati çekti.

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Dr. Öğr. Üyesi Filiz Şükrü Gürbüz, iş stresine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Günlük yaşamın yarattığı kaygı ve stres, iş ve özel yaşam arasındaki dengesizlikler ve çocuk bakımı derken kendini tükenmiş hissedenlerin sayısının her geçen gün arttığını bildiren Gürbüz, özellikle salgın ile birlikte hayata geçirilen uzaktan çalışma sisteminin çalışanlar üzerindeki iş stresini de artırdığını, kurum içinde verilecek olan psikoeğitimlerle iş stresinin yaratacağı sorunların önüne geçilebileceğini vurguladı.

Gürbüz, şunları kaydetti:

"Yapılan araştırmalar yoğun düzeyde iş stresi yaşayan kişilerde ruhsal sorunların daha sık görüldüğünü göstermektedir. İş stresinin neden olduğu önemli sorunların başında tükenmişlik gelmekte. Tükenmişlik, bireylerde yoğun iş stresi sonucu ortaya çıkan, duygusal ve davranışsal alanda yaşanan problemlerdir. Tükenmişlik yaşayan bireylerde işe gitmede isteksizlik, halsizlik, enerjinin azalması gibi duygusal, işe geç kalma, işe gitmeme, yapılan işi önemsememe, çalışma arkadaşları ve/veya hizmet verilen kişilere karşı olumsuz tutum sergileme gibi davranışsal sorunlar gözlenmektedir."

- "Çalışma ortamındaki stres, yapılan işin kalitesini düşürüyor"

Çalışma ortamında işin kendisinden, işveren kurumdan kaynaklanan birçok faktörden dolayı çalışanların stres seviyesinin etkilendiğini belirten Gürbüz, çalışma ortamında yoğun strese maruz kalmanın hata yapma ve kaza riskini artırdığını, çalışanlarda işe gitmekte isteksizlik, işten ayrılışlarda artma ve yapılan işin kalitesinde azalmaya neden olduğunu bildirdi.

İş stresine bağlı yaşanan sorunların ise kurumlarda mali açıdan büyük kayıplara yol açabildiğini, her kurumun, kendi içindeki işleyişin çalışanlar üzerindeki etkilerini araştırması gerektiğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Gürbüz, şöyle devam etti:

"Bu doğrultuda belirli aralıklarla çalışanların stres kaynaklarının ve stres düzeylerinin analiz edilerek iyileştirilmelerin yapılması gerekiyor. Kurum içinde kişiler arası ilişkilerin iyileştirilmesi ve çalışanların stresle etkili şekilde başa çıkma becerilerinin geliştirilmesi adına, kurum çalışanlarına yönelik etkili stres yönetimi, iletişim ve öfke yönetimi gibi alanlarda psikoeğitimler düzenlenmesi de ayrıca iş stresinin yenme konusunda oldukça önemli."