INVAMED-RD Global'den "Akut Derin Ven Trombozu" tedavisinde MANTİS çözümü

Sağlık teknolojilerinin daha da ileriye gitmesi için yatırımlarını ve AR GE çalışmalarını artırarak sürdüren INVAMED RD Global, üretim kampüsünde...

08 Şubat 2022 - 09:35
Sağlık teknolojilerinin daha da ileriye gitmesi için yatırımlarını ve AR-GE çalışmalarını artırarak sürdüren INVAMED-RD Global, üretim kampüsünde geliştirdiği MANTİS Trombektomi Sistemi ile Akut Derin Ven Trombozu'nun girişimsel tedavisinde uzmanlar tarafından öncelikli olarak tercih edilen bir yöntem olarak öne çıkıyor.

INVAMED-RD Global'den yapılan açıklamaya göre, Akut Derin Ven Trombozu, çoğunlukla alt ekstremitelerdeki toplardamarların ani bir şekilde kan pıhtısı ile tıkanması olarak ortaya çıkıyor. Yaygın karşılaşılan bir toplardamar hastalığı olan Akut Derin Ven Trombozu, baldırda şiddetli ağrı, gerginlik, şişlik, renk ve sıcaklık değişiklikleri ile varlığını belli ediyor.

Akut Derin Ven Trombozu'nun komplikasyonlarından olan pulmoner emboli erken dönemde tedavi edilmediği takdirde hayatı tehdit edici bir hal alabiliyor. Tedavi edilmeyen her 3 akciğer embolisi vakasından biri ölümle sonuçlanıyor ve bu ölümlerin yüzde 10'u semptomların ortaya çıkmasını izleyen ilk bir saat içinde henüz tanı konulamadan gerçekleşiyor.

Tanı konulamamış pulmoner emboli nedeniyle hastane mortalitesi yüzde 30'a kadar yükselebilirken, tanı konulan olgularda ise yüzde 8 civarına düşen bu oranın, erken teşhisin hayat kurtarıcı olduğunu kanıtlar nitelikte olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar, klinik semptomların açıklanamayan nefes darlığı, derin nefes alırken ağrı, öksürük ile beraber kan çıkması şeklinde kendini gösterdiğini ve özellikle akut DVT tanısı olan hastalarda ortaya çıkan bu semptomların pulmoner emboli tanısının hızlı bir şekilde konulabilmesi açısından çok değerli olduğunu belirtiyor.

- Uzmanların öncelikli tercihi

Derin Ven Trombozu (DVT) oluştuktan sonraki ilk ay, hastalığın akut, yani erken evresi olarak tanımlanıyor. Etkin bir şekilde tedavi edilmeyen akut DVT hastalarının yaklaşık üçte birinde Post Tromboz Sendrom durumu ortaya çıkıyor.

Sağlık teknolojilerinin daha da ileriye gitmesi için yatırımlarını ve AR-GE çalışmalarını artırarak sürdüren INVAMED-RD Global, üretim kampüsünde geliştirdiği MANTİS Trombektomi Sistemi ile Akut Derin Ven Trombozu'nun girişimsel tedavisinde uzmanlar tarafından öncelikli olarak tercih edilen etkili bir yöntem olarak öne çıkıyor.

MANTİS teknolojisi, trombüsü eritmek için özel olarak dizayn edilmiş aktif uç tasarımı ile endotel hasarı riskini azaltırken, duvara yapışan trombüsü etkili bir şekilde yumuşatırken, damar içerisindeki güçlü dönme hareketiyle birlikte parçalayarak tıkanıklığı gideriyor. MANTİS’in 3 yollu dahili yan port ve distal taraf aracılığıyla sağladığı trombolitik ve kontrast madde infüzyonu, trombüsün ilaç ile karışarak eritilmesine ve bu sayede yüksek etkinlikte hızlı bir sonuç alınabilmesine imkan veriyor.

Damar duvarını koruyan, mükemmel yönlendirilebilirlik sağlayan ve trombolitik tedavi dozunu önemli ölçüde azaltan MANTİS, post trombolitik sendromu oluşumunu önemli ölçüde önlüyor.

MANTİS Trombektomi Sistemi ile gerçekleştirilen minimal invaziv girişim, hastanın daha çabuk iyileşmesini, iyileşirken daha az ağrı duymasını ve hastanede kalış süresinin kısalmasını sağlayan konforlu bir tedavi seçeneği olarak görülüyor.