İnfodemi Eğitimi Çevrimiçi Eğitim Aracı tanıtıldı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı ve Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci: "Bu eğitimin, infodemiye dair okuryazarlığın artırılması ve bilim karşıtlığı çerçevesinde ciddi bir sorun haline gelen yanlış bilgi ile mücadeleye katkı sunmasını bekliyoruz"

02 Temmuz 2021 - 15:35
İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, Karadeniz İş birliği Fonu desteğiyle yürütülen "Kovid-19 Döneminde ve Sonrasında İnfodemiyle Mücadele" konulu proje kapsamında geliştirilen İnfodemi Eğitimi Çevrimiçi Eğitim Aracı tanıtıldı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde yapılan açıklamaya göre, infodemi eğitimi, katılımcıların kriz dönemlerinde ortaya çıkan yanlış bilgilere karşı dayanıklılığını artırabilmek için çevrim içi eğitim aracı oluşturarak sivil katılım, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve medya okuryazarlığına katkı sunmayı amaçlıyor.

İnfodemi hakkındaki çeşitli çalışma ve kaynakları konunun uzmanları ve ilgili kurumların anlatımlarıyla bir araya getirerek tek bir çatı altında toplayan ve kamuoyuna tanıtan İnfodemi Eğitimi Çevrimiçi Eğitim Aracı, katılımcılarını bu alanda güçlendirmeyi hedefleyen ilk Türkçe eğitim aracı olarak öne çıkıyor.


- "Bu infodemi de ilk değil ve son da olmayacak"


Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı ve Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci, İnfodemi Eğitimi Çevrimiçi Eğitim Aracı'nın açık kaynak olarak sunulmasının önemini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Proje ekibinin TÜBİTAK desteğiyle yürüttüğü bir diğer çalışma olan 'İnfodemi ile Etkin Mücadele için Bireylerin Yanlış Bilgi Karşısındaki Tutumlarının Belirleyicilerinin Araştırılması: Kovid -19 Örneği' başlıklı araştırmanın sonuçlarına dayanarak geliştirilen bu eğitimin, infodemiye dair okuryazarlığın artırılması ve bilim karşıtlığı çerçevesinde ciddi bir sorun haline gelen yanlış bilgi ile mücadeleye katkı sunmasını bekliyoruz."

İnfodemi Eğitimi Proje Yürütücüsü ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emre Erdoğan da kişilerin kendini infodemiye karşı güçlendirirken bilim ve aklın yolunu takip etmenin önemli olduğunu belirterek, "Bu içinde bulunduğumuz son pandemi değil. Dolayısıyla bu infodemi de ilk değil ve son da olmayacak. Gelecekte de farklı konu başlıkları ile yaşanabilecek olası infodemilerin önüne geçilmesi gerek." ifadelerini kullandı.


- "Yanlış bilgiyi yaymada kamusal figürler ve insanlar çok daha etkili"


Verilen bilgiye göre, İnfodemi Eğitimi Proje Koordinatörü Birnur Eyolcu Kafalı, İnfodemi Eğitimi Çevrimiçi Eğitim Aracı'nı düzenlenen etkinlikte katılımcılara tanıttı.

7 temel başlık altında toplanan derslerde, infodemi hakkında farkındalık oluşturmak ve mücadele alanları geliştirmek için farklı disiplinler ve uzmanlıklardan konukların anlatımları ile eğitimin zenginleştiği vurgulandı. Ders anlatımları ve röportajlar ile oluşturulan video içeriklerinin yanı sıra okuma önerileri, medyadan içerik önerileri ve testler ile eğitimin desteklendiği kaydedildi.

Eyolcu Kafalı, http://turkuazlabsaha.org/class/infodemi web adresinde yer alan çevrim içi eğitim ile katılımcıların infodemi hakkında kapsamlı bir çalışmaya erişebileceklerini ve derslerin tamamlanması durumunda sertifika alınabileceğini bildirdi.

İnfodemi Eğitimi Projesi ve Çevrimiçi Eğitim Aracı'nın sunumunun ardından etkinlik, infodeminin Kovid-19 salgınında yayılan örnekler ve bilimsel tartışmalar üzerinden ele alınması, medya ve infodemi ilişkisi, doğrulama kuruluşlarının infodemiyle mücadele hakkındaki çalışmaları ve Kovid-19 pandemisinde nitelikli bilgiye erişimde kırılgan gruplardan biri olan yaşlılara yönelik araştırma bulgularına yer veren panelle devam etti.

Panel kapsamında İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Saka, medya ve infodemi ilişkisi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Saka, son yıllarda artan bilim karşıtlığına değinerek, içinde bulunulan sürecin medya okuryazarlığı ve dijital okuryazarlığın yanı sıra bilim okuryazarlığına duyulan ihtiyacı da ortaya çıkardığını belirterek, "Sosyal medyadaki anonimlik farklı alanlarda etkili olsa da yanlış bilgiyi yaymada kamusal figürler ve insanlar çok daha etkili." ifadesini kulandı.