Hükümlü ve tutukluların ziyaret edilmeleri ve ödüllendirilmelerindeki değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı

Buna göre ceza infaz kurumunda bulunan çocukların ziyaretçileri ile görüşmelerinde uygulanan kapalı görüş usulüne son verildi Engelli ziyaretçi ya da hükümlünün engel durumuna göre idare ve gözlem kurulu kararıyla açık görüş yapması sağlanabilecek Altı ay boyunca ziyaretçisi gelmeyen hükümlüler ziyaret listesini değiştirebilecek Hükümlülerin görüş sürelerinin üst sınırı bir saatten bir buçuk saate çıkarıldı Çocuk hükümlülerin ziyaret süreleri en az 1, en fazla 3 saat olarak belirlendi Düzenli olarak kütüphaneden yararlanarak kendi kişisel gelişimi için çaba gösteren çocuk hükümlü ve tutukluların ödüllendirilebilmesi imkanı getirildi

14 Eylül 2021 - 13:40
Hükümlü ve tutukluların yakınları ile yapacakları açık ve kapalı ziyaretlere ilişkin usul ve esaslar ile ödüllendirilmelerine ilişkin yönetmeliklerde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik değişikliğiyle hükümlülerin milli bayramlar ve mensubu bulundukları dinin bayramları ile özel günlere mahsus olmak üzere, ziyaretçileri ile açık görüş yapabilmelerine ilişkin düzenlemenin kapsamı genişletildi.

Çocuğun üstün yararı ilkesi doğrultusunda kapalı ceza infaz kurumunda bulunan çocukların ziyaretçileri ile görüşmelerinde uygulanan kapalı görüş usulüne son verildi. Çocukların ziyaretçi görüşlerinin tamamı açık usulde yapılacak.

Yanında çocuğu bulunan kadın hükümlünün talebi halinde eş, alt soy ve üst soyları ile yapacakları kapalı ziyaretler açık görüş şeklinde yaptırılabilecek ve bu amaçla müstakil odalar oluşturulacak.

Engelli ziyaretçi ya da hükümlünün engel durumunun kapalı görüş yapmasına uygun olmaması halinde idare ve gözlem kurulu kararı ile kapalı görüşün açık görüş şeklinde yapılabilmesi sağlanacak.

Yönetmelikle, hükümlülere, örgün öğretim kurumlarında öğrenim gören çocukları ile hafta sonları da ziyaret gerçekleştirme imkanı getirildi. Altı ay boyunca ziyaretçisi gelmeyen hükümlülere ise ziyaret listesini değiştirebilme imkanı sağlandı.

Hükümlülerin görüş sürelerinin üst sınırı bir saatten bir buçuk saate çıkarıldı. Ayrıca, çocuk hükümlülerin ziyaret süreleri en az 1, en fazla 3 saat olarak belirlendi.

Hükümlüleri ziyaret edebilecek kişiler bakımından açık ve kapalı ziyaret farkı ortadan kaldırıldı.

Yönetmelikte, annesinin yanında kalan çocukların yakınlarına teslimi ya da yakınlarından annesine tesliminin daha insancıl ve çocuğun psikolojisine uygun ortam ve şekilde yerine getirilmesi amacıyla değişiklik yapıldı.

Buna göre yazılı talep üzerine, annesinin yanında kalan çocukların yakınlarına ya da yakınlarından annesine teslimi, görevli nezaretinde ve uygun bir ortamda, anne ile teslim eden ya da alan bir araya getirilerek ve çocuğun teskin olması için yeterince süre tanınarak gerçekleştirilecek.

- Hükümlü ve tutukluların ödüllendirilmesinde yapılan değişiklikler

Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelikte Yapılan Mevzuat Değişikliği ile İkinci Yargı Paketi ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikler, yönetmeliğe yansıtıldı.

Bu kapsamda, çocuk eğitimevinde kalanlar, kamu kurum ve kuruluşlarının gençlik kampı veya gençlik merkezlerinden yararlanabilecek. Çocuk hükümlülerin aile ziyaretlerinin, bu tür ziyaretler için ayrılan özel bir bölümde ve personelin yakın nezareti olmaksızın yapılması ve aile görüşmesi yapılması şeklinde ödüllerin verilmesi imkanı sağlandı.

Çocuk hükümlüler için kurum bünyesinde gerçekleştirilen tören veya anma günü ya da doğum günlerinde çocukların aileleri de etkinliklere katılabilecek. Çocuk hükümlüler, yanında kalacağı bir yakınının olmaması nedeniyle kullanamadığı özel izinleri, eğitimevinin bulunduğu il sınırları içinde gündüzleri geçirebilecek. Çocuk eğitimevinde kalanlar hafta sonu 1 gün kurum idaresinin uygun gördüğü süre kadar, kurum dışına çıkabilecek.

Ayrıca, düzenli olarak kütüphaneden yararlanmak suretiyle kendi kişisel gelişimi için çaba gösteren çocuk hükümlü ve tutukluların ödüllendirilebilmesi imkanı getirildi.

Yönetmelikteki bu değişiklerle İnsan Hakları Eylem Planında yer alan, "Ceza infaz kurumlarında barınma koşullarına ilişkin standartların daha da yükseltilmesi için çalışmalara devam edilecektir", "Çocuk hükümlü ve tutuklulara aile bireylerinin katılımıyla aile görüşmesi yapma imkanı getirilecektir" ve "Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklu çocukların oyun, spor ve gençlik kampları gibi fiziksel etkinliklerden daha fazla faydalanmaları sağlanacaktır" amaçları gerçekleştirilmiş oldu.