Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, "Eskişehir İl Afet Risk Azaltma Planı"nın tanıtımında konuştu:

"İl düzeyinde afet risk azaltma planı ve kurumlar arası iş birliği ile etkili bir afet yönetiminin gerçekleştirilmesi, aynı zamanda afet sonrası faaliyet ve kaynaklara duyulan ihtiyacın azalmasını sağlayacaktır"

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, "Eskişehir İl Afet Risk Azaltma Planı"nın tanıtımında konuştu:
23 Kasım 2021 - 11:45
Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, bir afet ülkesi olan Türkiye'nin dayanıklı toplum ve güvenli şehirler oluşturmada kamu, özel kurum ve kuruluşlarıyla tüm riskleri göz önüne alan AR-GE çalışmaları ile desteklemede ve sürdürmede öncülük yaptığını söyledi.

Vali Ayyıldız, kentteki bir otelde düzenlenen, "Eskişehir İl Afet Risk Azaltma Planı"nın (İRAP) tanıtım toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini esas alarak tüm paydaşlarla iş birliği ve koordinasyon içinde tamamlanan Eskişehir İRAP'ın hayata geçirilmesinde de aynı hassasiyetle çalışmalar sürdürüleceğini kaydetti.

İnsanı yaşat ki devlet yaşasın şeklinde miras kalan yönetim anlayışına sadık bir çizgide devletin yaşamasını insana bağlayan, insan odaklı bir yönetimi esas alan Türkiye Cumhuriyeti devletinin afet ve acil durum risk azaltma, müdahale ve iyileştirme konusunda da yasal düzenlemeler ve kurumsal yapılanmalarla dinamik, sistemli ve planlı hareket ettiğini ifade eden Vali Ayyıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Afet türleri için risklerin belirlenmesi ve her türlü tedbirin topyekûn bir şekilde alınarak bu risklerin önlenmesi ve azaltılması için neyin, ne zaman, kim tarafından, nasıl yapılacağının yer aldığı planda doğal, teknolojik ve insan kaynaklı afetlerle her türlü acil durumda zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme evrelerine yönelik kapsamlı afet ve acil durum yönetimi hedeflenmektedir. Miras aldığı medeniyetimiz ışığında tarihsel sorumluluğun bilinci ile bugün, gerek büyük kalkınma hedefleri ile gerekse nüfuz ve itibarı ile Türkiye, ebediyete akan zaman içinde 2053 ve 2071 hedeflerine doğru lider bir duruş ve büyük bir özgüvenle ilerlemektedir. Bu bağlamda afet ve acil durum risk azaltma, müdahale ve iyileştirmeye yönelik çalışmalar şüphesiz kalkınma hedeflerine ulaşılmasında hayati önem arz etmektedir."

Vali Ayyıldız, 11. Kalkınma Planı'nda afet risk azaltma çalışmalarının ifade edildiğine değinerek, "Afet yönetimi hedefleri arasında il düzeyinde afet risk azaltma planlarının hazırlanması yer almaktadır. Şunu da özellikle belirtmek isterim ki dünyada risk değerlendirme çalışmaları gerek teknik destek yetersizliği gerekse veri azlığı gibi sebeplerden dolayı oldukça kısıtlı sayıda gerçekleşirken AFAD, sahip olduğu yer bilimsel ve afetsellik verileri olmak üzere afet türleri ile ilgili yaptığı araştırmalar ve teknik personel kapasitesi ile çalışmalarına başarıyla devam etmektedir. İl düzeyinde afet risk azaltma planı ve kurumlar arası iş birliği ile etkili bir afet yönetiminin gerçekleştirilmesi; aynı zamanda afet sonrası faaliyet ve kaynaklara duyulan ihtiyacın azalmasını sağlayacaktır. Böylelikle daha dirençli bir toplum ve daha güvenli yerleşim alanları oluşturulacak, sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamış olacak, afetten kaynaklı kayıplar en aza indirilecektir." diye konuştu.

Toplantıya Vali Erol Ayyıldız'ın belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve diğer ilgililer katıldı.