Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (4)

"Milli gelirimizi bu yıl 800 milyar doların üzerine, Orta Vadeli Program dönemi sonunda da 1 trilyon dolar seviyesine taşıyacağız" "Sanayi sektöründe teknoloji seviyesi yüksek sabit sermaye yatırımlarını ve doğrudan yabancı yatırımları özendireceğiz" "Program dönemi boyunca, istihdamın yıllık ortalama 1 milyon 170 bin kişi artmasını ve iş gücüne katılım oranlarındaki artışa rağmen işsizlik oranının kademeli olarak gerilemesini hedefliyoruz" "Bu yıl bütçe açığı hedefimizi sene başında yüzde 3,5 olacak şekilde revize etmiştik. Sözümüzde durarak inşallah bu hedefi rahat bir şekilde yakalayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (4)
06 Eylül 2021 - 22:05
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli gelirin bu yıl 800 milyar doların üzerine, Orta Vadeli Program (OVP) dönemi sonunda da 1 trilyon dolar seviyesine taşınacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Program dönemi boyunca para ve maliye politikalarının eş güdümünü güçlendirmek, mal ve hizmet piyasalarında verimliliği artırmak suretiyle enflasyonun kalıcı olarak tek haneli seviyelere inmesini hedeflediklerini belirten Erdoğan, "Mali disiplinin sürdürülmesi olmazsa olmazlarımızdandır. Bunu bir defa herkes böyle bilecek." dedi.

Büyümenin Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasının temel şartı olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu yılı dengeli iç ve dış talep kompozisyonunun katkısıyla yüzde 9 civarında büyümeyle kapatmayı ümit ettiklerini söyledi.

Orta Vadeli Program dönemi boyunca ekonominin yıllık ortalama yüzde 5,3 büyümesini öngördüklerini ifade eden Erdoğan, "Milli gelirimizi bu yıl 800 milyar doların üzerine, program dönemi sonunda da 1 trilyon dolar seviyesine taşıyacağız. Bu büyümenin kaliteli, kapsayıcı ve sürdürülebilir olması için makro ekonomik dengeleri gözeten ve yapısal reformlarla desteklenen bir kalkınma modeli uygulayacağız. Bu kapsamda, ekonominin motoru olan sanayi sektöründe teknoloji seviyesi yüksek sabit sermaye yatırımlarını ve doğrudan yabancı yatırımları özendireceğiz." diye konuştu.

Özellikle de yatırım teşvik sisteminin sadeleştirilmeye devam edileceğini, yenilikçi üretime yönelen öz sermaye ağırlıklı gerçekleştirilen ve bölgesel kümelenme öncelikleriyle uyumlu yatırımların destekleneceğini dile getiren Erdoğan, teknoloji odaklı sanayi hamlesi programının sürdürüleceğini, desteklenen projeler için yenilikçi finansman modelleri geliştirileceğini kaydetti.

Erdoğan, modern teknolojilerle çalışma kapasitelerinin geliştirilip salgın sonrası döneme uyumlarını hızlandırmak için KOBİ'lerin dijital dönüşüm projelerine daha çok katkı sağlanacağını vurguladı.

- "Gücümüzü genç ve nitelikli insan kaynağımızdan alıyoruz"

Yeşil dönüşüm alanında da iddialı politikaların bulunduğunu ifade eden Erdoğan, Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nda yer alan hedefler doğrultusunda gereken adımların atılacağını söyledi.

Erdoğan, geri dönüşüm teknolojileri başta olmak üzere verimliliği artıran ve sera gazı emisyon artışını sınırlayan yatırımlara daha çok destek verileceğini, böylece uluslararası ticaret alanında iklim değişikliği politikalarıyla uyumlu şekilde ihracatın rekabet gücünün de artırılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Program dönemi boyunca, istihdamın yıllık ortalama 1 milyon 170 bin kişi artmasını ve iş gücüne katılım oranlarındaki artışa rağmen işsizlik oranının kademeli olarak gerilemesini hedefliyoruz. Biz gücümüzü genç ve nitelikli insan kaynağımızdan alıyoruz. Evlatlarımızın istihdamını artırmak ve yeteneklerini geliştirmek bizim en temel önceliklerimiz arasındadır. Eğitim, istihdam, üretim ilişkisini güçlendirmek için sektör iş birliklerini artıracağız. Reel sektörün ihtiyaç duyduğu kalfa ve usta talebini karşılamak üzere meslek eğitim merkezlerini güçlendirecek, yaygınlaştıracak ve kazanılan yeteneklerin belgelendirilmesini sağlayacağız."

Erdoğan, Türkiye'nin beşeri sermayesini güçlendirmek için okullar arası başarı farklarını azaltarak ve okul öncesi eğitimi yaygınlaştırarak eğitimde fırsat eşitliğinin tahkim edileceğini ifade etti.

Kadınların ekonomik hayata etkin katılımı için iş kurma ve geliştirme süreçlerinin kolaylaştırılacağının, elektronik ticaret platformlarındaki faaliyetlerinin teşvik edileceğinin altını çizen Erdoğan, iş ve aile hayatını uyumlu hale getirerek iş gücüne katılımı teşvik etmek amacıyla kaliteli, ekonomik ve kolay erişilebilir çocuk, engelli ve yaşlı bakım imkanlarının yaygınlaştırılacağını kaydetti.

- "Seyahat gelirlerinin 33 milyar dolara çıkmasını bekliyoruz"

Enflasyon hedeflemesi uygulamasına devam edileceğini, arz yönlü ve yapısal sorun alanlarına odaklanılacağını, enerji piyasaları başta olmak üzere şeffaflık ve rekabet odaklı uygulamaların genişletileceğini belirten Erdoğan, gıda arz güvenliğini sağlamak amacıyla tarım arazilerinin korunması ve etkin kullanımı çalışmalarına ağırlık verileceğini, ekilebilir ve sulanabilir alanların artırılması için yatırımların hızlandırılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tohum gübre, yem ilaç ve mazot gibi girdi maliyetlerinin yanı sıra çiftçilerin finansman yükünü hafifletici ve teknoloji odaklı dönüşümü sağlayıcı programların uygulanacağını ifade ederek tarım sanayi entegrasyonunu sağlamak amacıyla sözleşmeli tarım mekanizmalarının geliştirileceğini kaydetti.

Orta Vadeli Programla ödemeler dengesi tarafında da bir dizi kritik politikanın hayata geçirildiğine, program dönemi boyunca ihracattaki artışın devam etmesini beklediklerine işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"İhracatın 2021 yılında 211 milyar dolar, program dönemi sonunda ise 250 milyar doları aşacağını tahmin ediyoruz. Seyahat gelirlerinin bu yılki 17 milyar dolar seviyesinden 33 milyar dolara çıkmasını bekliyoruz. Cari işlemler açığının milli gelire oranının program sonunda yüzde 1 seviyesine gerilemesini öngörüyoruz.

Bunun için Gümrük Birliği başta olmak üzere mevcut tercihli ticaret ve serbest ticaret anlaşmalarının güncellenmesini sağlayacağız. Türkiye'ye coğrafi olarak uzak ancak ihracat potansiyeli yüksek ülkelerle ticaretimizi geliştirmek amacıyla uzak ülkeler stratejisini hayata geçireceğiz. Elektronik ihracat dahil hizmet ihracatına yönelik destekleri etkinleştirecek ve yeni destek mekanizmaları oluşturacağız."

Yurt dışı lojistik merkezler üzerinden ihracatçıların potansiyel pazarlara ve dağıtım kanallarına erişiminin hızlandırılacağını dile getiren Erdoğan, Türk Eximbank'ın uluslararası uygulamalar dikkate alınarak yeniden yapılandırılacağını kaydetti.

Türkiye'deki endüstriyel ve metalik maden cevherlerinin katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülerek ekonomiye kazandırılacağını anlatan Erdoğan, program döneminde mali disipline kararlılıkla devam ederek kaynakların verimli kullanılmasının temin edileceğini belirtti.

Erdoğan, "Bu yıl bütçe açığı hedefimizi sene başında yüzde 3,5 olacak şekilde revize etmiştik. Sözümüzde durarak inşallah bu hedefi rahat bir şekilde yakalayacağız." dedi.

(Sürecek)