Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 109. Uluslararası Çalışma Konferansı'na video mesaj gönderdi:

"(Kovid 19) Salgın sonrasında nihai hedef, adil, kapsayıcı, güvenceli, düzgün bir çalışma hayatının kurulması olmalıdır" "Bu hedefe ulaşmanın ve ekonomik toparlanmanın, uluslararası düzeyde birlik ve dayanışmayla gerçekleştirilebileceğini ve ILO'nun bu hususta önemli bir rol üstlendiğini düşünüyorum"

08 Haziran 2021 - 16:50
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kovid-19 salgını sonrası nihai hedefin, adil, kapsayıcı, güvenceli, düzgün bir çalışma hayatının kurulması olması gerektiğini ifade etti.

Bilgin, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) çevrim içi düzenlenen 109. Uluslararası Çalışma Konferansı'na video mesaj gönderdi.

Genel Direktörün "Kovid-19 Sürecinde Çalışma Dünyası Raporu" ve ILO'nun Yüzyıl Beyannamesinde vurgulanan insan odaklı yaklaşımın, salgının dünyada yol açtığı krizden çıkışta tüm ülkelere ışık tutacağını belirten Bilgin, salgının hem çalışma hayatını şekillendiren sosyal ve teknolojik değişimleri hızlandırdığını hem de çalışma dünyasında eşitsizliği ve adaletsizliği derinleştirdiğini anlattı.

Bu noktada, sosyal adalet ve insana yakışır işin, çalışma hayatında sürdürülebilirliğin temeli olarak öne çıktığının altını çizen Bilgin, şunları kaydetti:

"ILO salgın sonrası dönemde düzgün bir çalışma hayatının kurulması için önemli rol üstleniyor. Salgın sonrasında eğilmemiz gereken insan odaklı toparlanmanın nihai hedefi, yenilikçi, yüksek katma değerli, sürdürülebilir ve dengeli bir kalkınma modeli içinde sosyal diyalog üzerinden yükselen adil, kapsayıcı ve güvenceli düzgün bir çalışma hayatının kurulması olmalıdır. Bu hedefe ulaşmanın ve ekonomik toparlanmanın, uluslararası düzeyde birlik ve dayanışmayla gerçekleştirilebileceğini ve ILO'nun bu hususta önemli bir rol üstlendiğini düşünüyorum."

Türkiye'nin, salgının ilk günlerinden itibaren hiçbir vatandaşın mağdur olmaması için "Sosyal Koruma Kalkanı Programı"nı hayata geçirdiğini, bu kapsamda kısa çalışma ödeneği, fesih kısıtı, nakdi ücret desteği ve normalleşme desteği gibi istihdamı korumaya yönelik tedbirlerin uygulamaya konulduğunu dile getiren Bilgin, böylece işverenlerin ve çalışanların istihdam ve gelir kayıplarının önüne geçilmeye çalışıldığını söyledi.

Bakan Bilgin, Türkiye'nin, salgının neden olduğu yaraların sarılması için tüm kaynakları seferber ettiğini ve salgınla mücadelede dünyada rol model olduğunu vurguladı.

- "21. yüzyılda bir soykırıma dönüştü"

Türkiye'nin 10 yılı aşkın süredir düzensiz göç akınlarının yükünü dünyada en çok taşıyan ülkelerin başında geldiğine işaret eden Bilgin, bu süreçte 40 milyar doların üzerinde harcama yapıldığına dikkati çekti.

Bilgin, bazı ülkelerde ulusal müdahale planlarının dışında tutulsa da Türkiye'nin "kimseyi dışarda bırakmama" yaklaşımıyla Suriyelilere gerekli desteği sağlamaya devam ettiğini aktardı.

Orta Doğu'da yaşananlara da değinen Bakan Bilgin, "Filistin halkı, vatanlarını, birlik ve beraberliklerini savunmakta olduğu topraklarında hayatlarını korumaya çalışmaktadır." diye konuştu.

Bilgin, ILO Genel Direktörünün Raporunda da yer verildiği üzere uluslararası hukuka aykırı olarak Filistin topraklarında devam eden işgal sonucunda Filistin halkının yerleşim yerlerinin yok edilmesi ve yerlerinden edilmesinin sadece barışa zarar vermediğini, 21. yüzyılda uygulanan bir soykırıma dönüştüğünü vurguladı.

- "Filistin'in yanında olmaya devam edeceğiz"

Bilgin, Türkiye'nin, Orta Doğu'da barış ve istikrarın tesisi yönündeki çabaları desteklemeye, bağımsız ve egemen bir devlete sahip olma mücadelesinde haklı ve meşru davasında kardeş Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Hem insan odaklı bir toparlanmanın hem de çalışma dünyasında ilerlemenin sağlanmasında uluslararası kuruluşlarla iş birliği içinde alınacak tedbirler ve uygulamaların belirleyici rol oynayacağını ifade eden Bilgin, ILO'nun "Yüzyıl Beyannamesi"nde ve bu konferansın çıktısı niteliğindeki "Konferans Sonuç Belgesi" rehberliğinde, "2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi"nin de benimsediği sosyal adaletin tesisi ve herkes için insana yakışır işlerin yaygınlaştırılması için ILO bünyesindeki her türlü çabaya destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.