Bakanlıkça uygunsuz bulunan gübrelerin internetten satışına para cezası kesilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygunsuz bulunan gübreleri internetten satanlara idari para cezası verilecek. Bakanlık tarafından hazırlanan...

09 Haziran 2021 - 12:50
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygunsuz bulunan gübreleri internetten satanlara idari para cezası verilecek.

Bakanlık tarafından hazırlanan Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Yönetmelik, piyasaya arz edilen, Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik ile Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik kapsamında yer alan ürünlerin piyasa denetimi ve gözetimine ilişkin işlemlerle, bu ürünlerin üretimi, ithalatı, ihracatı, alım ve satımıyla uğraşan gerçek ve tüzel kişilerle ilgili hususları kapsıyor.

Buna göre, tarımsal gübrelerin bir kişiye veya mala zarar vermesi halinde, bu ürünün imalatçısı veya ithalatçısı zararı gidermekle yükümlü olacak.

İmalatçı ve ihracatçı, piyasaya ancak teknik düzenlemesine uygun ürünleri arz edebilecek. Teknik düzenlemeye uygun olmayan ürünler, uygunsuzlukları giderilmeden piyasaya arz edilemeyecek ve piyasada bulundurulamayacak.

Bu kapsamdaki ürünlerin teknik düzenlemelere uygunluğunu doğrulamak amacıyla il müdürlükleri resen veya şikayet üzerine denetim yapacak. Resen yapılacak denetimlerde yıllık denetim programları esas alınacak. Denetçilerin denetim yapmasının engellenmesi durumunda idari para cezası uygulanacak.

İmalatçılar teknik sorumlu olarak ziraat mühendisi, kimya mühendisi veya kimyager çalıştırmak ve çalıştırdıklarını belgelemekle yükümlü olacak. İmalatçının bu vasıflardan birini taşıması halinde bu şart aranmayacak.

- Uzaktan erişim yoluyla yapılan satışlar

İktisadi işletmeler, yönetmelik kapsamındaki ürünlerin satışını kendi internet sitesi üzerinden veya aracı hizmet sağlayıcı kullanarak yapmaları durumunda, ürüne ait tescil ve lisans belgesi ile tedarikçisine ait lisans ve dağıtıcı belge numaralarına ürün tanıtımında yer verecek. Ürün tanıtımında onaylı etiket bilgilerinin dışında herhangi bir bilgi bulundurulamayacak.

Satışlarda ürünün takibinin ve izlenebilirliğinin sağlanmasına ilişkin gereklilikler yerine getirilecek. Bakanlıkça satışına izin verilmeyen, satışı durdurulan hiçbir ürün arz edilemeyecek.

Bakanlıkça uygunsuz bulunan, tarımda kullanılan gübreleri internet üzerinden satanlara da idari para cezası uygulanacak. Uygunsuz bulunan ürünün, uygunsuzluk giderilinceye kadar satışı ve tanıtımı her türlü internet, görsel basın ve yayım yoluyla yapılamayacak.

İdari para cezaları Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'na göre uygulanacak.

​​​​​​​Onaylanmış kuruluşlar tarafından uygunluğu değerlendirilen gübre imalatçısı ve ithalatçısı gerçek veya tüzel kişiler "CE" işareti taşıyan ürünlerini 21 Haziran'a piyasaya arz edebilecek. Yönetmeliğin diğer hükümleri yürürlüğe girdi.