"Bağımlılıkla Mücadelede Yargının ve İnfaz Sisteminin Kurumsal Kapasitesinin Artırılması" projesinin açılışı yapıldı

Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul: "Bu projenin amacı uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı nedeniyle yargı süreci devam eden ve bu nedenle denetimli serbestlik tedbiri uygulanan bağımlı kişilere yönelik sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, bu konuda yargının ve denetimli serbestlik sisteminin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesidir"

"Bağımlılıkla Mücadelede Yargının ve İnfaz Sisteminin Kurumsal Kapasitesinin Artırılması" projesinin açılışı yapıldı
10 Haziran 2021 - 17:05
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Bağımlılıkla Mücadelede Yargının ve İnfaz Sisteminin Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Teknik Destek Projesi"nin açılışı yapıldı.

Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projenin açılış toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'de ceza infaz kurumlarının fiziksel şartlarının iyileştirilmesi ve sundukları hizmetin kalitesinin arttırılmasına yönelik yatırımlarla, çağdaş infaz uygulamalarının yaygınlaştırılması konusundaki olumlu gelişmelerle infaz sistemini her geçen gün daha da güçlendirdiklerini belirtti.

Dünyayı etkileyen en önemli sorunlardan birinin de "uyuşturucu ve madde bağımlılığı" olduğuna dikkati çeken Moğul, bu konunun ulusal ve uluslararası paydaşlarla uyum içerisinde bütüncül bir yaklaşımla yürütülecek çok boyutlu bir mücadeleyi gerektirdiğini vurguladı.

Yargı ve infaz alanında yapılacak iyileştirmelerin de bu mücadelenin önemli bir ayağını oluşturduğunu dile getiren Moğul, şunları kaydetti:

"Söz ettiğim uluslararası iş birliği kapsamında AB mali desteğiyle 'teknik destek' modalitesi altında uygulayacağımız bu projenin amacı uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı nedeniyle yargı süreci devam eden ve bu nedenle denetimli serbestlik tedbiri uygulanan bağımlı kişilere yönelik sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, bu konuda yargının ve denetimli serbestlik sisteminin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesidir. Böylesi önemli amacı olan bir projenin çıktılarının madde bağımlısı tutuklu ve hükümlülerin desteklenmesi, yargı mensuplarımız ve yardımcı personelin bu konuda farkındalığının arttırılması, yargı ve infaz sistemindeki yetkililer arasında iş birliğinin geliştirilmesi noktasında önemli bir rol oynayacağına olan inancım tamdır."

Moğul, İnsan Hakları Eylem Planı'nın "Toplum Sağlığının Korunması ve Sağlık Hizmetlerine Erişimin Kolaylaştırılması" başlığı altında yer alan hedef çerçevesinde belirlenen "uyuşturucu suçlarından mahkum olanlara yönelik rehabilitasyon çalışmalarının sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılmak suretiyle yürütülmesine ve uyuşturucu kullanımından dolayı haklarında ilk kez denetimli serbestlik kararı verilenlerin tedavi ve rehabilitasyonlarının ara kontrollerle izleneceğini, beş yıl süreli bağımlılık takip modeli oluşturulmasına ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesi" konusunda projenin çok önemli katkısının olacağına inandığını söyledi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünü çalışmaları dolayısıyla tebrik eden Moğul, aynı performansı Bakanlığın diğer birimlerinden de beklediğini söyledi.

Programda, Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği Başkanı ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Mali İşbirliği Başkanı Andre LYS, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Barbaros Yunus Alkaç, Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkan Yardımcısı Barbaros Murat Köse de konuşma yaptı.