ASO Başkanı Özdebir, 2021 yılı büyüme rakamlarını değerlendirdi:

"Büyümenin en önemli katalizörü yine sanayi sektörü olmuştur. Sanayi sektörünün büyümeye katkısının devam edebilmesi için firmaların kar etmesi, bunun için de her türlü desteğin verilmesi gerekir"

28 Şubat 2022 - 13:00
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, büyümenin en önemli katalizörünün yine sanayi sektörü olduğunu belirterek, "Sanayi sektörünün büyümeye katkısının devam edebilmesi için firmaların kar etmesi, bunun için de her türlü desteğin verilmesi gerekir." ifadesini kullandı.

Özdebir, yazılı açıklamasında, 2020 yılında Kovid-19 salgınının etkisiyle düşük büyüme performansı ortaya koyan Türkiye ekonomisinin, 2021 yılında sanayi ve ihracatın önemli katkısıyla yüzde 11 ile çift haneli büyüdüğüne dikkati çekti.

Geçen yılın 4'üncü çeyreğinde de dış talep ve hane halkı tüketimine dayalı bir büyüme performansının ön plana çıktığına işaret eden Özdebir, ihracatın büyümeye net katkısı artarken ithalatın ivme kaybetmesinin dış talebe dayalı bir büyüme performansını ortaya koyduğunu bildirdi.

Özdebir, geçen yılın ilk yarısında tüm ana sektörler gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyümesine olumlu yönde katkı verirken yılın 4'üncü çeyreğinde inşaat sektöründe daralma gerçekleştiği bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Hizmetler sektörü 2021'in 4'üncü çeyreğinde GSYH büyümesine verdiği 3,8 puanlık katkı ile büyüme performansında belirleyici oldu. Aynı dönemde sanayi sektörünün katkısı 2,1 puan olurken tarım sektörünün ise 0,17'lik katkı verdiği görülüyor. 2020 yılında ortalama 1,6 büyüme sağlayan sanayi üretimi, 2021 yılında ortalama yüzde 19,7'lik artışla büyümenin önemli bir lokomotifi olmuştur. Yüksek maliyet ve likiditeye ulaşma zorluğu, tedarik zincirindeki bozulmalar, lojistik maliyetlerindeki artış gibi zorluklara rağmen sanayi sektörü ekonomimizin yüz akı olmuş ve 2 yıldır büyümeye önemli katkı sağlayarak, Türkiye ekonomisini ayakta tutmuştur. Büyümenin en önemli katalizörü yine sanayi sektörü olmuştur ancak sabit sermaye yatırımlarındaki ivme kaybı gelecek dönemde büyümede yavaşlamaya işaret etmektedir. Bu nedenle sanayi sektörünün büyümeye katkısının devam edebilmesi için firmaların kar etmesi, bunun için de önümüzdeki dönemde her türlü desteğin verilmesi gerekir."

- "Ekonomi politikaları revize edilmeli"

Büyüme rakamlarının topluma yansımasının oldukça önemli olduğunu, bu nedenle büyümenin kalitesinin de ön plana çıktığını belirten Özdebir, "Çalışanların iş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içindeki payının 2020 yılında yüzde 33,1 iken 2021 yılında yüzde 30,2 seviyesine gerilemesi, gelir adaleti açısından dikkat edilmesi gereken oldukça önemli bir nokta. 2022 yılı ücretlerindeki iyileştirmenin bir nebze olsun bu tabloya olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Ülke ekonomisinin, mevcut olumsuz konjonktürü geride bırakıp, sürdürülebilir büyüme patikasına girebilmesi için verimlilik, insan kaynağı planlaması, rekabet gücü ve ihracat artışına yönelik ekonomi politikalarının revize edilerek, üreten, katma değer yaratan bir ekonomi yapısına dönüşmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.