AFAD, sözleşmeli 10 bilişim personeli alacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sözleşmeli 10 bilişim personeli alacak.Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, sözleşmeli personel...

11 Nisan 2022 - 11:25
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sözleşmeli 10 bilişim personeli alacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, sözleşmeli personel AFAD bünyesinde istihdam edilmek üzere gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre alınacak.

Kıdemli uzman yazılımcı, kıdemli sistem uzmanı, uzman network yöneticisi, bilgi güvenliği uzmanı, iş zekası uzmanı, Java yazılım geliştirme uzmanı, PHP yazılım geliştirme uzmanı branşlarında alınacak adaylar başvurularını, e-devlet üzerinden AFAD/Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden 18-27 Nisan'da yapabilecek.

Duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Başvuruların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacak. Adaylar belirtilen pozisyonlardan en fazla birine başvurabilecek. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacak.

- Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlarının duyurulması

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun başvuru yapan adaylardan, 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSS P3 puanının yüzde 70 ile son 5 yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın yüzde 30'unun toplamı esas alınacak. Her bir pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puana sahip adaydan başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 katı aday gerçekleştirilecek yazılı sınava çağrılacak.

- Adaylara tebligat yapılmayacak

Bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacak. KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70, yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 olarak değerlendirilecek.

Adaylar başvuru sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinden 10 Mayıs 2022'de görüntüleyebilecek. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacak. Sınav başvurusu ile ilgili itirazlar yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların Kariyer Kapısı'nda ilan edilmesinden itibaren 3 iş günü içinde dilekçeyle şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacak. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecek. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacak.

- Sınav konuları, yeri ve tarihi

Yazılı ve sözlü sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak genel ve özel şartlarda belirtilen tüm hususların yanı sıra temel bilişim konuları ve bilgi güvenliği olarak belirlendi.

Yazılı sınav 29 Mayıs'ta saat 10.00'da Ankara'da yapılacak. Sınava girmeye hak kazanan adaylara ait katılım listesi, sınav adresi ve ilgili diğer bilgiler ile sözlü sınav tarihi ve sınav adresi, yazılı sınav sonuçlarının duyurulmasını takiben AFAD Başkanlığının www.afad.gov.tr adresli internet sitesinin "Duyurular" bölümünde ve Kariyer Kapısı'nda ilan edilecek.