Adalet Bakanlığının e-Tebligat uygulamasıyla 43 binden fazla ağaç korunmuş oldu

Uygulama ile yaklaşık 1 milyar lira tasarruf sağlandı

24 Ağustos 2021 - 10:10
Adalet Bakanlığınca yargısal süreçlerin hızlandırılması, kağıt tasarrufu ve çevrenin korunmasını hedefleyen e-Tebligat uygulamasıyla bugüne kadar 72 milyondan fazla ileti muhataplarına elektronik ortamda ulaştırılırken, yaklaşık 1 milyar lira tasarruf sağlandı, 43 bin 188 ağaç da korunmuş oldu.

Adalet Bakanlığının hizmete sunduğu e-tebligat uygulaması, yargısal süreçlerin hızlanmasını, kağıt ve emek tasarrufu sağlıyor. Kağıt tasarrufu sayesinde de binlerce ağaç korunuyor.

Uygulamanın başladığı günden bu yana 72 milyon 584 bin 256 tebligat, elektronik ortamda muhataplarına gönderildi. Böylece 961 milyon 748 bin 298 lira tasarruf edildi.

Tebligatların elektronik ortamda gönderilmeye başlanmasıyla birlikte 2 bin 540 ton kağıt tasarrufu da sağlandı. Kağıt kullanımının önlenmesiyle 43 bin 188 ağaç kesilmekten kurtarılmış oldu.

Ayrıca elektronik ortamda yapılan tebligatların anlık olarak gerçekleşmesi de yargılamaların hızlandırılmasına katkı sağladı.

- İlk olarak 2015'te hizmete sunuldu

Adalet Bakanlığı e-Tebligat uygulamasını 2015'te ihtiyari olarak hizmete sundu. Uygulamanın faydalarını gözlemleyen Bakanlık, 1 Ocak 2019'dan itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, özel hukuk tüzel kişilerine, noterlere, avukatlara, arabulucu ve bilirkişilere e-Tebligatı zorunlu hale getirdi.

Zorunluluk dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler ise elektronik tebligatı ihtiyari olarak kullanabiliyor.

- Posta kaynaklı gecikmeler ortadan kalktı

Uygulamadan önce fiziki tebligatlar ceza mahkemelerinde ortalama 14 gün, hukuk mahkemelerinde ortalama 11 gün içinde alıcıya ulaşırken, e-Tebligatın yaygınlaşmasıyla yargılamalarda postadan kaynaklı gecikmeler de ortadan kalktı, e-Tebligatla zaman kaybının önüne geçildi.

Elektronik tebligat adresi almak için başvurular PTT'ye yapılıyor. Oluşturulan elektronik tebligat adresleri Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'ne (UETS) kaydediliyor. Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılıyor.